نظام ایجاد طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌ای
معرفی نظام :

آرم طرح‌ها و پروژه‌هامطالعات وضع موجود و آسیب شناسی فرآیندهای شناسایی، تعریف طرح‌ها و پروژه‌های شرکت ملی نفت ایران در سال ١٣٩٠، مبین ضرورت ایجاد ساختار « نظام ایجاد طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌ای » به عنوان حلقه مفقوده فرآیندهای قبل از تصویب طرح‌ها و پروژه‌ها بود. در راستای بهبود وضع موجود، هیأت مدیره محترم وقت شرکت ملی نفت ایران، نظام ایجاد طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌ای شرکت ملی نفت ایران را تصویب و ابلاغ کرد که این نظام در سال ١٣٩٣ مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت.

اهم مأموریت‌ها :
 • ١) بهبود شرایط حاکم بر مدیریت پورتفولیوی شرکت ملی نفت ایران،
 • ۲) راهبری، نظارت و بهبود مستمر فرآیندهای نظام ایجاد طرح‌ها از طریق موارد ذیل با استفاده از استانداردها و تجربیات موفق و معتبر بین‌المللی مرتبط:
  • نگاشت و تجزیه و تحلیل وضع موجود فرآیندها
  • بررسی روش‌های اجرایی و دستورالعمل‌های موجود
  • طراحی و پیاده‌سازی رویه‌ها و دستورالعمل‌ها
  • طراحی و پیاده سازی سامانه‌های مورد نیاز و سیستم‌های خبره تصمیم گیری
  • بازنگری و روزآمدسازی فرآیندها

لازم به ذکر است؛ فرآیندهای نظام ایجاد طرح‌ها شامل « شناسایی نیازها و ضرورت‌های توسعه‌ای و عملیاتی » و « تعریف، ارزیابی، انتخاب، تأیید و تصویب راهکار‌های بهینه رفع نیازها و ضرورت‌های توسعه‌ای و عملیاتی » می باشد.

کاربرگ‌ها :

hint پیشنهادات و نقطه نظرات خود در خصوص بهبود و روزآمدسازی فرآیندها و روش‌های اجرایی نظام ایجاد طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌ای شرکت ملی نفت ایران را به دو آدرس الکترونیکی ذیل ارسال نمایید.
address : تهران، خیابان طالقانی، خیابان حافظ، خیابان رودسر غربی، پلاک ١۸، ساختمان مرکزی سوم شرکت ملی نفت ایران، مدیریت برنامه‌ریزی تلفیقی، طبقه دوم، اتاق ۲۲٣
phone ۸۸٩۴٣٧١۲ - اعظم نفیسی منش؛ رئیس نظام ایجاد طرح‌ها
phone : ٦١٦۲٧٣۸٣ - ***؛ مسئول طراحی و روزآمدسازی نظام ایجاد طرح‌ها
email : nafisimanesh@nioc.ir

منوی اصلی: