رویکردها و چشم انداز آینده سازمان

دست یافتن به جایگاه ممتاز برنامه‌ریزی تولید و سرمایه‌گذاری، بررسی‌های فنی و اقتصادی طرح‌ها و پروژه‌ها، تخصیص منابع و نظارت بر اجرای طرح‌ها و پروژه‌های شرکت ملی نفت ایران در بین شرکت های بین المللی با انجام اقدامات ذیل امکانپذیر می باشد:

 • پویاسازی برنامه‌ریزی کوتاه مدت و میان مدت به منظور افزایش اثربخشی برنامه‌ها و کاربردی نمودن آنها در سطح شرکت ملی نفت و شرکت‌های تابعه آن
 • برنامه‌ریزی استراتژیک جهت افزایش توان تولید نفت و گاز با استفاده از تمامی ظرفیت‌ها، فرصت‌ها و توانائی‌ها داخلی و خارجی و با نگاه‌ به ضعف‌ها و تهدیدات موجود و آینده
 • به‌روزرسانی اطلاعات مربوط به تقاضا و عرضه حامل‌های انرژی در بخش منابع هیدروکربوری در حوزه بالادستی نفت و گاز
 • هدایت و اولویت‌گذاری سرمایه‌گذاری‌ها در جهت تحقق برنامه‌ها
 • هدایت منابع تحقیقاتی و پژوهشی در راستای صیانت از مخازن نفت و گاز، تولید بهینه، کاهش اثرات زیست‌محیطی، تولید پاک، افزایش بهره‌وری (نیروی انسانی، سرمایه و کل عوامل تولید)، بهینه‌‌سازی مصرف انرژی
 • اصلاح فرآیندهای برنامه‌ریزی، تخصیص منابع، پایش و نظارت بر عملکردها به منظور جلوگیری از تمرکزگرائی و با هدف‌آسان‌سازی فرآیند تصمیم‌گیری، کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری
 • جذب حداکثر سرمایه‌های خارجی جهت فعالیت طرح‌ها و پروژه‌ها و اجرای نظام پورتفولیو در سطح شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه
 • بهینه‌سازی مصرف انرژی و رسیدن به استانداردهای جهانی
 • استقرار نهائی نظام مدیریت انرژی در شرکت ملی نفت ایران از طریق ممیزی اثری، اجرای راهکارهای صرفه جوئی انرژی، آموزش نیروی انسانی و استقرار واحدهای مدیریت انرژی
 • پیاده‌سازی پروژه PMIS در تمامی شرکت‌های تابعه شرکت ملی نفت ایران
 • تحلیل، طراحی و ساخت وب سایت مدیریت برنامه‌‌ریزی تلفیقی و مکانیزه نمودن فعالیت‌های مختلف مدیریت برنامه‌ریزی تلفیقی
 • توسعه و طراحی شاخص‌های کلیدی عملکرد و ارزیابی آنها
 • یکپارچه‌سازی برنامه‌ریزی تولید و مالی پروژه‌های سرمایه‌ای و انجام هماهنگی و انسجام در اجرای آنها
 • نظام‌مند نمودن فرآیند ایجاد، بررسی و تصویب طرح‌ها و پروژه‌های شرکت ملی نفت ایران
 • تلاش در جهت رفع موانع اجرای پروژه‌ها در قالب مکانیسم توسعه پاک در سطح شرکت ملی نفت ایران
 • ارتقاء سطح دانش و عملکرد نیروی انسانی مدیریت برنامه‌ریزی تلفیقی به منظور دستیابی به چشم‌انداز، اهداف و برنامه‌ها

منوی اصلی: