مرکز اطلاعات مدیریت و سامانه‌ها

این مرکز مسئولیت امور مربوط به کامپیوتر در مدیریت برنامه ریزی تلفیقی را بعهده دارد. این مسئولیت در جهت تهیه و بکارگیری سیستم‌های مکانیزه برای انجام عملیات و فرآیندها با سرعت و دقت بالا و نیز استفاده از ابزار نوین دستیابی به اطلاعات بروز و مورد لزوم مدیریت و مسئولین و کارشناسان جهت اتخاذ تصمیمات مناسب و به موقع و نیز ارائه اطلاعات و گزارشات لازم به مراکز و مجامع ذیربط می باشد. این مرکز از سه واحد با عناوین تشکیل شده است :

اهم وظایف و فعالیت‌ها
 • تجزیه و تحلیل و طراحی و ساخت سیستم‌های مکانیزه مورد نیاز
 • پشتیبانی سیستم‌های عملیاتی
 • طراحی، ایجاد، اجرا، نگهداشت و بروز رسانی پایگاه‌های اطلاعات
 • هماهنگی و نظارت بر پروژه‌های کامپیوتری
 • بررسی و تهیه نرم افزارهای مورد نیاز
 • پیش بینی، بررسی فنی و تهیه دستگاه‌ها و تجهیزات سخت افزاری مورد نیاز
 • پشتیبانی از کامپیوترها و تجهیزات جانبی
 • هماهنگی و همکاری با سامانه اطلاعات بالادستی شرکت ملی نفت ایران
 • تحقیق و بررسی‌های لازم در خصوص استفاده از تکنیک‌ها و نرم افزارهای جدید و مناسب
 • هماهنگی و پیاده سازی و اجرای سیستم‌های اتوماسیون اداری و آرشیو الکترونیکی اسناد و مدارک
 • تهیه کتب و نشریات مورد نیاز واحدهای مختلف
 • هماهنگی با ادارات مربوطه در رابطه با فعال نگه داشتن شبکه کامپیوتری و سخت افزارها
 • جمع آوری و تهیه گزارش عملکرد ماهانه مدیریت برنامه‌ریزی تلفیقی
 • هماهنگی و ارتباط با مراکز کامپیوتری در رابطه با دریافت اطلاعات فنی و تهیه ابزارهای مورد نیاز

منوی اصلی: