رییس مرکز اطلاعات مدیریت و سامانه‌هانیلوفر بیات - رییس مرکز اطلاعات مدیریت و سامانه‌ها
مشخصات فردی
نیلوفر بیات؛ متولد سال ١٣۵٦ در تهران
مشخصات تحصیلی
لیسانس مهندسی کامپیوتر - نرم‌افزار از دانشگاه صنعتی اصفهان؛ سال ١٣٧٩
سوابق‌کاری در نفت
- کارشناس مرکز اطلاعات مدیریت و سامانه‌ها
- کارشناس‌ارشد سیستم‌های شبکه
- کارشناس‌ارشد فن‌آوری اطلاعات زمین‌شناسی
- رییس سیستم‌های تحقیق در عملیات
- رییس مرکز اطلاعات مدیریت و سامانه‌ها
از اردیبهشت ١٣۸۲ تا خرداد ١٣۸۴
از خرداد ١٣۸۴ تا شهریور ١٣۸۵
از شهریور ١٣۸۵ تا بهمن‌ ١٣٩٠
از بهمن ١٣٩٣ تا تیر ١۴٠٠
از تیر ١۴٠٠ تاکنون
آدرس محل‌کار
تهران، تقاطع خیابان‌های طالقانی و حافظ، خیابان رودسر، پلاک ١۸، مرکزی سوم شرکت ملی نفت ایران، مدیریت برنامه‌ریزی تلفیقی، طبقه چهارم، اتاق ۴١٦
تلفن: ٦١٦۲٧۴١۲ - ۸۸٩۴٣۸١٩دورنگار: ۸۸٩۴٦٠۸۵پست الکترونیک: ---

منوی اصلی: