معاونت بررسی طرح‌های منابع هیدروکربوری (نفت و گاز)

معاونت بررسی طرح‌های منابع هیدروکربوری (نفت و گاز) از مهم‌ترین معاونت‌های مدیریت برنامه‌ریزی تلفیقی است که رسالت اصلی آن حفظ و صیانت از منابع هیدروکربوری کشور از طریق بررسی و ارائه طرح‌های توسعه میادین اعم از طرح‌های توسعه میادین اکتشافی، طرح‌های ازدیاد برداشت، طرح‌های توسعه میادین نفتی و گازی و طرح‌های نگهداشت توان تولید به هیات مدیره محترم شرکت ملی نفت ایران جهت تصویب می باشد. این معاونت ۴ واحد تحت عناوین زیر را شامل می‌گردد که در عین دارا بودن شرح وظایف مستقل و تعریف شده و با توجه به ماهیت کار، در تعامل نزدیک با همدیگر عمل می‌نمایند.

اهم وظایف و فعالیت‌ها
 • بررسی شرح کار و اعتبارات طرح‌های توصیف/ توسعه میادین جدید هیدروکربوری در دریا و خشکی و تهیه گزارشات لازم به هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران و پیگیری مراحل تصویب و ابلاغ آن به مجری و بهره‌بردار طرح‌ها
 • بررسی شرح کار و اعتبارات طرح‌های احداث واحدهای جدید تولید و فرآورش نفت و گاز نظیر واحدهای بهره‌برداری/ نمک زدایی و سولفورزدایی نفت، ایستگاه‌های جمع آوری و تزریق گاز، کارخانجات گاز و گاز مایع (NGL)، کارخانجات تولید میعانات گازی (LNG و GTL)، واحدهای پالایش گاز، طرح‌های ذخیره‌سازی گاز در میادین هیدروکربوری و پیگیری مراحل تصویب و ابلاغ آن به مجری و بهره بردار طرح‌ها
 • بررسی شرح کار و اعتبارات طرح‌های ایجاد اصلاحات (Modification) و توسعه واحدهای تولیدی و فرآورشی موجود و پیگیری مراحل تصویب و ابلاغ آن به مجری و بهره بردار طرح‌ها
 • مسوول برگزاری جلسه کمیته مشاورین مدیریت مخازن و مشارکت در تهیه گزارشهای مربوطه
 • تهیه و تکمیل کتابچه آمار ذخایر هیدروکربوری کل کشور براساس مطالعه و بررسی کتابچه‌های آمار و ذخایر شرکتهای تابعه شرکت ملی نفت ایران و بروزرسانی کلیه اطلاعات موجود بر پایه آخرین اطلاعات مخازن شرکتهای مذکور
 • تهیه گزارشات تحلیلی در موارد ویژه درخواستی مدیر عامل محترم و نیز پاسخ به نمایندگان مجلس و سازمان‌های بازرسی و سایر نهادهای حاکمیتی
 • بررسی و اعلام نظر در خصوص طرح جامع توسعه میادین هیدروکربوری کل کشور (MDP) ارائه شده از سوی شرکت‌های بهره‌بردار، معاونت تولید، مهندسی و توسعه نفت و شرکت نفت و گاز پارس و مشارکت در جلسات بررسی MDP
 • بررسی مدل‌های استاتیکی و دینامیکی زمین شناسی و مهندسی مخازن تهیه شده توسط شرکت‌های تولیدی، تجزیه و تحلیل این مدل‌ها و در صورت نیاز اجرای سناریوهای جدید و رفع اشکالات آنها
 • مشارکت در طرح‌های پژوهشی، کمیته میادین مشترک، کمیته سرمایه‌گذاری و توسعه و ...
 • تهیه و بروزرسانی شناسنامه بخش خارجی میادین مشترک و رصد فعالیتها و پروژه‌های توسعه‌ای-تولیدی کشورهای همسایه در میادین مشترک
 • تهیه و بروزرسانی وضعیت کلیه فعالیتها و پروژه‌های مرتبط با میادین مشترک کل کشور و پاسخگویی به نهادها و سازمانهای خارج از شرکت ملی نفت ایران مربوط به این میادین
 • بررسی مطالعات مخازن شرکتهای متقاضی سرمایه‌گذاری و توسعه در کشور و حضور مستمر در جلسات کارشناسی و فنی مربوطه جهت عقد قرارداد
 • مشارکت مستمر در خصوص مباحث فنی در مذاکرات قراردادی با شرکتهای متقاضی سرمایه‌گذاری و توسعه در کشور
 • بررسی نرم‌افزارهای فنی/ مهندسی مورد نیاز معاونت و سفارش و پیگیری عقد قرارداد خرید و پشتیبانی و نگهداری نرم افزارها
 • بررسی و معرفی پروژه‌های بالادستی جهت سرمایه‌گذاری در قالب قراردادهای بالادستی و مشارکت در تهیه و بروزرسانی بخش‌های فنی قراردادهای بالادستی نفت

منوی اصلی: