اهداف و ماموریتهای مدیریت برنامه‌ریزی تلفیقی

ماموریت مدیریت برنامه‌ریزی تلفیقی در راستای اهداف کلان شرکت ملی نفت ایران مبتنی بر حداکثر سازی ارزش شرکت ملی نفت ایران از طریق انجام برنامه‌ریزی و تصمیم گیری مبتنی بر رویکرد تجاری، شفافیت، انسجام، انعطاف پذیری بر اساس پایبندی به فرآیند محوری و ارتقای همکاری مبتنی بر اعتماد به منظور بهینه سازی روابط تجاری و یکپارچه سازی فعالیت‌های برنامه‌ریزی و تصمیم گیری در شرکت ملی نفت ایران است.

مدیریت برنامه‌ریزی تلفیقی به عنوان یکی از کلیدی ترین مدیریت‌های شرکت ملی نفت ایران، موظف به تدوین و تهیه برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در دو بعد تولید و سرمایه گذاری است که این فعالیت با هدف نگهداشت توان تولید میادین نفتی و گازی در حال تولید و توسعه مخازن و میادین نفت و گاز جدید به همراه توسعه تاسیسات میان دستی و پائین دستی مرتبط با طرح‌های تولید نفت و گاز با استفاده از منابع مالی داخلی و تسهیلات مالی خارجی از طریق برقراری ارتباط و هماهنگی با سایر شرکت‌های فرعی و سازمان‌های وابسته انجام می شود.

شرکت ملی نفت ایران، کلیه عملیات مربوط به زنجیره ارزش نفت و گاز را از مرحله آغازین (عملیات اکتشاف) تا مرحله پایانی زنجیره که همان خروج محصولات از پایانه‌های صادرات نفت خام می باشد را توسط شرکت‌های تابعه خود انجام می دهد. هریک از شرکت‌های تابعه دارای واحدی به نام واحد برنامه‌ریزی هستند که مدیریت برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران وظیفه برنامه‌ریزی، ایجاد هماهنگی و همسوئی با اهداف کلان شرکت ملی نفت ایران و تلفیق فعالیت‌های تولید، سرمایه گذاری و توسعه منابع نفت و گاز را به عهده دارد.

منوی اصلی: