امور هماهنگی اداری و مالی

منابع انسانی مهمترین دارایی یک سازمان است و مدیریت اثربخش آنها کلید موفقیت سازمان است. اگر سیاست‌ها و رویه‌های مربوط به کارکنان سازمان با همدیگر تطابق و سهم قابل ملاحظه‌ای در دستیابی به اهداف سازمان و برنامه‌های استراتژیک داشته باشند، دستیابی به موفقیت سازمانی متحمل‌تر است.

امور اداری حوزه‌ای است که به اندازه‌ کل حوزه مدیریت قدمت دارد اما به طور طبیعی دستخوش تغییر و تکامل شده است. نقطه عطف این تغییر و تکامل جایی است که به جای لفظ امور اداری، امور منابع انسانی مطرح می‌شود که علاوه بر دارا بودن مبانی و مفاهیم قبل، رویکردهای کلی‌تر و جدیدتری را در مدیریت نیروی انسانی در نظر می‌گیرد.

مقصود از امور خدمات اداری و آموزش، همان سیاست‌ها و اقدامات موردنیاز مدیریت منابع انسانی برای اجرای بخشی از وظیفه مدیریت متبوع است که با جنبه‌هایی از فعالیت‌ کارکنان بستگی دارد، به ویژه برای کارمندیابی، آموزش، ارزیابی عملکرد و ایجاد محیطی سالم و منصفانه برای کارکنان سازمان.
این امور، معطوف به سیاست‌ها، اقدامات و سیستم‌هایی است که رفتار، طرز تفکر و عملکرد کارکنان را تحت ‌تأثیر قرار می‌دهند. فرایندی که شامل چهار وظیفه جذب، توسعه، ایجاد انگیزش و نگهداشت منابع انسانی است. مقصود از منابع انسانی سیاست‌ها و اقدامات موردنیاز برای اجرای بخشی از وظیفه مدیریت است که به جنبه‌هایی از فعالیت کارکنان سازمان، به ویژه کارمندیابی، آموزش به کارکنان، ارزیابی عملکرد، اعطای پاداش، ایجاد محیط کاری سالم و منصفانه و ... بستگی دارد.

فرهنگ و ارزش‌های کلی، شرایط سازمانی و رفتار مدیریتی که از آن فرهنگ نشأت می‌گیرد تأثیر زیادی بر دستیابی به تعالی مطلوب می‌گذارد. چنین فرهنگی نیازمند مدیریت شدن است بدین معنی که باید تلاشی مستمر برای ایجاد پذیرش و انجام آنها صرف شود.

دستیابی به یکپارچگی نیازمند تلاش مستمر است. منظور از یکپارچگی این است که تمام اعضای سازمان با داشتن حسی از مقصود مشترک با یکدیگر کار کنند.

اهم وظایف و فعالیت‌ها
 • سرپرستی و کنترل و ارئه خدمات به فعالیتهای اداری و پرسنلی شامل تنظیم و تدوین برنامه‌های مرخصی استحقاقی سالیانه، وام و مزایا، شایستگی و ترفیعات و انتصابات و و فوق العاده‌ها، امکانات رفاهی موجود در سطح کشور، خدمات درمانی کارکنان
 • ارائه کلیه خدمات تحریر، ترسیم، تکثیر، تلفن، فاکس و لوازم جانبی آن
 • رسیدگی به شکایات و نارضایتی‌های کارکنان حوزه مدیریت و پیگیری امور مربوطه
 • تنظیم و پیگیری برنامه آموزش کارکنان حوزه مدیریت برنامه‌ریزی تلفیقی در طول سال و حضور فعال در جلسات مربوط
 • هماهنگی برای ارائه خدمات ماموریت با حوزه مدیریت در داخل و خارج از کشور
 • هماهنگی با اداره تشریفات و امور کارکنان خارجی برای ماموریتهای خارج از کارکنان
 • برگزاری کلیه جلسات، تجمعات، سمینارها، سمپوزیوم‌ها، سخنرانیها و کنفرانس‌های درون و برون سازمانی
 • ارزیابی کارکنان تحت سرپرستی و ارزیابی اقدامات پرسنلی انجام شده و تلاش جهت بهبود و نحوه انجام کار شامل اقدام در مورد تخصیص وام اضطراری، مسکن، متمم مسکن ودیعه مسکن کارکنان و حصول اطمینان از انجام کلیه اقدامات پرسنلی کارکنان با توجه به قوانین و مقررات داخلی شرکت، قوانین کار و تامین اجتماعی و خدمات درمانی همچنین بررسی تقاضای انتقال کارکنان
 • حضور فعال در جلسات و کمیسونهای تبدیل و ضعیت، کمیته‌های بررسی سوابق، انتصابات و ترفیعات و تخلفات اداری
 • ثبت و تنظیم قراردادهای کارشناسی - مشاور با کارشناسان داخل و خارج از صنعت و ترتیب کنترل کارکرد و ارائه خدمات پرداخت و ایاب و ذهاب
 • نظارت مستمر بر امور ماشین نویسی، بایگانی اسناد و مدارک عادی و طبقه بندی شده در سطح مدیریت و مجموعه‌های وابسته
 • ارائه نظرات مشورتی به مدیر برنامه‌ریزی تلفیقی در امور پرسنلی و موقع تنظیم و تجدید نظر در سازمان حوزه مدیریت و یا واحدهای برنامه‌ریزی تلفیقی
 • نظارت بر اجرای طرح تکریم ارباب رجوع در مدیریت و اخذ نظرسنجی‌های لازم از مراجعین
 • پیگیری، تعمیر و نگهداری کلیه اموال و اثاثیه و لوازم اداری مدیریت
 • امضای کلیه اسناد برنامه‌های مالی/ اداری در حدود مسئولیت از قبیل هزینه بلیط ماموریتهای کلیه کارکنان و هزینه خرید کلیه لوازم اداری و هزینه‌های متفرقه
 • شرکت در جلسات شورای استخدامی، کار آموزی، آموزشی و کمیسیون تشریفات و تخلفات اداری و جلسات تخصیصی فضای اداری، تلفن و همچنین جلسات دیگری که در چارچوب وظایف اداری و شرکت در آنها ضروری می باشد
 • پیگیری امور درخواستی از واحدهای امور مسافرت، نقلیه و خدمات نگهداشت

منوی اصلی: