رییس امور هماهنگی اداری و مالیعلی اصغر دبیر - رییس هماهنگی امور اداری و مالی
مشخصات فردي
علی‌اصغر دبیر؛ متولد سال ١٣۵۸ در تهران
مشخصات تحصیلی
لیسانس حسابداری از دانشگاه جامع علمی کاربردی تحقیقات صنعتی ایران؛ سال ١٣٩٣
سوابق‌کاری در نفت
- کارمند‌ارشد هماهنگی امور اداری و مالی
- سرپرست هماهنگی امور اداری و مالی
- مسئول هماهنگی امور اداری و مالی
از تاریخ ١٣۸٣/٠۲/٠٣
از تاریخ ١٣٩۵/٠٩/١٣
از تاریخ ١٣٩٦/٠٦/٠۵
آدرس محل‌کار
تهران، تقاطع خیابان‌های طالقانی و حافظ، خیابان رودسر، پلاک ١۸، مرکزی سوم شرکت ملی نفت ایران، مدیریت برنامه ریزی تلفیقی، طبقه چهارم، اتاق ۴١۵
تلفن: ٦١٦۲٧۴١١ - ۸۸٩۴۴٦۴۵دورنگار: ۸۸٩۴٦۴٧۴پست الکترونیک: ---

منوی اصلی: