معاونت بررسی، امکان‌سنجی اقتصادی و مالی طرح ها

معاونت برنامه‌ریزی بودجه و امکان‌سنجی اقتصادی در راستای اهداف کلان و ماموریت این مدیریت، وظایف مرتبط با سرمایه‌گذاری شامل تدوین برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت سرمایه‌گذاری، تدوین بودجه‌های سرمایه‌ای مورد نیاز شرکت‌های تابعه متناسب با منابع در اختیار و هدایت سرمایه‌گذاری به سمت طرح‌های اولویت دار براساس چشم انداز بلند مدت شرکت ملی نفت ایران را برعهده دارد. این معاونت از سه امور ذیل تشکیل شده است :

اهم وظایف و فعالیت ها
 • ارزیابی اقتصادی طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌ای و توسعه‌ای و تهیه گزارش‌های امکان‌سنجی اقتصادی و مالی طرح‌ها و تعیین و تبیین شاخص‌های مالی و اقتصادی طرح‌ها و پروژه‌ها
 • تهیه گزارش‌های برآورد سرمایه‌گذاری شرکت ملی نفت ایران طی برنامه‌های پنجساله توسعه و سند چشم انداز بیست ساله صنعت نفت و نیز اعتبارات سالانه طرح‌های سرمایه‌ای
 • بررسی و تنظیم گزارش ماهانه قیمت‌های نفت‌خام، گاز طبیعی و فرآورده‌های نفتی و گازی در بازار منطقه‌ای خلیج فارس و بین‌المللی و اعلام نظر کارشناسی در خصوص قیمت گذاری محصولات تولیدی طرح‌ها و خوراک پالایشگاه‌ها و مجتمع‌های پتروشیمی و سایر واحدها
 • همکاری در اولویت‌بندی طرح‌ها و پروژه‌ها با توجه به شاخص‌های اقتصادی و نیز نظاممند نمودن فرآیند تعریف و تصویب پروژه‌ها و بسته های سرمایه‌گذاری و طرح‌های نصر و جامعه انرژی
 • بهینه‌سازی سبد دارایی‌های شرکت ملی نفت ایران و مدیریت پورتفولیو
 • تهیه گزارش‌های عملکردی برای پاسخ به سازمان‌ها و نهادهای قانونی و نظارتی در حوزه‌های تامین مالی، سرمایه‌گذاری، بودجه و اعتبارات و انطباق عملکرد شرکت ملی نفت ایران با مواد و تبصره‌های قانونی و دستورالعمل‌های اجرایی و ضوابط مالی و نیز ارائه گزارش‌های کارشناسی به هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران
 • تصویب‌خواهی سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران (ماده ۸٧ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت) از شورای اقتصاد و نیز امکان‌سنجی اقتصادی و مالی طرح‌های سرمایه‌ای
 • بررسی و پیگیری تأمین مالی طرح‌ها و پروژه‌های ویژه و اولویت‌دار از سایر منابع مالی (حساب ذخیره ارزی - ریفایناس بانکی - اوراق مشارکت ارزی و ریالی - بسته‌های سرمایه‌گذاری - شرکت نیکوو صندوق انرژی)
 • بررسی، اصلاح، بازنگری و جابجائی اعتبارات سرمایه‌ای میان طرح‌ها و پروژه‌ها متناسب با پیشرفت فیزیکی و اجرایی آنها و در راستای استفاده بهینه از منابع و اعتبارات سرمایه‌ای
 • بررسی، تنظیم و تصویب‌خواهی بودجه ارز جاری شرکت ملی نفت ایران از محل اعتبارات هزینه‌ای و ابلاغ به واحدهای تابعه و تنظیم و تخصیص اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های کمک گیرنده از وزارت نفت و پروژه‌های تکلیفی و تعهدات قانونی
 • شرکت در کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی و تخصصی و نشست‌ها، همایش‌ها و نمایشگاه‌های حوزه نفت و انرژی
 • بررسی و پیگیری مبادله موافقت‌نامه‌های اعتبارات شرح عملیات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری
 • بازدید از کارگاه‌های عملیاتی اجرایی طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌ای جهت بررسی مراحل پیشرفت کار و جذب اعتبارات و عملکرد منابع مالی متناسب با تعهدات و برنامه‌ریزی‌های مالی طرح‌ها
 • برگزاری جلسات کارشناسی بودجه و اعتبارات سرمایه‌ای در سطح شرکت‌ها سازمان‌ها و مدیریت‌های تابعه برای بررسی بودجه سالانه طرح‌ها و پروژه‌ها و نیز شرکت در جلسات هیأت مدیره حسب دستور کارهای ارجاعی
 • بررسی و اعلام نظر کارشناسی در خصوص شاخص‌های تجاری شناخته شدن بلوک‌های اکتشافی برای توسعه میادین نفت و گاز و نیز مفاد قراردادهای طرح‌های توسعه میادین نفت و گاز در حوزه شاخص‌های اقتصادی و مسائل مالی و قانونی
 • محاسبه و برآورد درآمد / هزینه و منابع / مصارف شرکت ملی نفت ایران با توجه به متن مواد و تبصره‌های قوانین بودجه سالانه و تنظیم تعهدات مربوط به بازپرداخت ناشی از سرمایه‌گذاری‌ها
 • همکاری در تهیه و تدوین اسناد قوانین بالادستی حوزه نفت و گاز نظیر قانون برنامه / اساسنامه، قانون بودجه، قانون نفت و گاز و...
 • تعامل، همکاری و ارتباط مداوم و مستمر با سازمان‌های تابعه شرکت ملی نفت ایران در صف و ستاد و نیز ادارات تابعه وزارت نفت جهت پیگیری وظایف محوله و نیز سازمان‌های فرابخشی مرتبط نظیر دیوان محاسبات، مجلس شورای اسلامی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، ستاد تدابیر ویژه اقتصادی، سازمان حسابرسی و...

منوی اصلی: