افزايش ظرفيت توليد گاز و ميعانات کشور با تمرکز بر 15 ميدان گازي

١١:٣۵ - دوشنبه ٦ اردیبهشت ١۴٠٠

افزايش ظرفيت توليد گاز و ميعانات کشور با تمرکز بر ١۵ ميدان گازي: يک سکه دو روچاپنسخه چاپی


« تصميم خوب و مسرت بخش افزايش ظرفيت توليد گاز و ميعانات گازي کشور، تاكيد بر افزايش سهم درآمدي کشور از صادرات گاز با تكيه بر اصلاح الگوي مصرف انرژي کشور در دو حوزه فرهنگ و فناوري. »

معاونت برنامه ریزی بودجه و امکان سنجی اقتصادی اعلام كرد: نظر به ضرورت تأمين پايدار زنجيره خوراك پالايشگاه‌هاي گازي، حفظ تراز گاز كشور با توجه به روند افت توليد گاز از ميادين موجود و افزايش مصرف در سال‌هاي آتي، طرح افزايش و نگهداشت توليد گاز از ميادين دي، سفيدزاخور، هالگان، سفيدباغون، خارتنگ، گردان، ارم، پازن، مدار، توس، بابا قير، بيستون، فاز ۲ آغار به همراه توسعه پالايشگاه گازي فراشبند و نيز احداث ايستگاه تقويت فشار گاز براي ميادين سرخون و شانول در دستورکار شرکت ملي نفت ايران قرار گرفته است.

بر اساس گزارش اين معاونت؛ اجراي اين طرح بزرگ که در قالب يک بسته متشکل از ١۵ ميدان مذکور طراحي شده است، افزايش توليد گاز و ميعانات گازي را به همراه خواهد داشت که مدت اجرای آن ۴ سال و منابع اعتباری آن در چارچوب ماده (١۲) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور درنظر گرفته شده است.

اين طرح که در استان هاي فارس، بوشهر، هرمزگان، كرمانشاه و خراسان‌رضوي توسط شركت ملي نفت ايران تعريف شده و مورد حمايت و تصويب هيات مديره اين شركت قرار گرفته است، علاوه بر تحقق شعار سال ١۴٠٠ که با عنوان «توليد، پشتيباني ها، مانع زدايي ها» نام گذاري شده، تأثير قابل توجهي را در بهبود شرايط اشتغال در اين استان ها ايجاد خواهد كرد.

گفتني است؛ رشد مصرف داخلي گاز، مجالي براي توسعه سهم صادراتي اين محصول ارزشمند و جهان خواه و حضور جدي ايران در بازارهاي بين المللي فراهم نخواهد کرد. برآوردها نشان مي دهد تا سال ۲٠۴٠ همچنان رتبه نخست بزرگ ترين ذخاير گازي جهان در اختيار ايران است، اما در همين مدت و با ادامه روند کنوني، صادرکنندگان اصلي گاز جهان، کشورهاي ديگر خواهند بود. به نظر مي رسد به منظور افزايش سهم درآمدي کشور از اين پتانسيل عظيم و تکميل دستاوردهاي شرکت ملي نفت ايران، دستگاه هاي مرتبط می بايست موضوع اصلاح الگوي مصرف انرژي کشور در دو حوزه فرهنگي و فناوري را در دستورکار خود قرار دهند.

 
منوی اصلی