*** سایت مدیریت برنامه ریزی تلفیقی - آرشیو اخبار
راهنماهای ایمنی در فعالیت‌های بازرسی فنی و كنترل خوردگی
چاپ١٠:۵۵ - یکشنبه ١٠ مرداد ١۴٠٠


‌راهنماهای ایمنی در فعالیت‌های بازرسی فنی و كنترل خوردگی ابلاغ شد


مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، ویرایش نخست ‌راهنماهای ایمنی در فعالیت‌های بازرسی فنی و كنترل خوردگی را ابلاغ کرد.

به گزارش معاونت برنامه‌ریزی و تلفیق طرح‌ها و برنامه‌ها، ‌راهنماهای ایمنی در فعالیت‌های بازرسی فنی و كنترل خوردگی به همت كارگروه طرح استقرار مدیریت خوردگی و بازرسی فنی شرکت ملی نفت ایران و مدیریت پژوهش و فناوری به منظور بهره‌برداری و بكارگیری در فعالیت‌های عملیاتی مربوطه، برای نخستین بار به صورت جامع توسط دانشگاه صنعت نفت تدوین شد که اوایل تیرماه امسال توسط معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران به تمامی زیر مجموعه‌های این شركت ابلاغ گردید.

سید نورالدین خاكساران رضوی تصریح کرد: این راهنما‌ها باتوجه به نیازها‌ی مطرح‌شده از سوی شركت‌های تابعه شرکت ملی نفت ایران در دستوركار كارگروه مدیریت خوردگی و بازرسی فنی قرار گرفت و طی حدود ۸ ماه ویرایش نخست آن با ۲۸ سرفصل تدوین شد.

و‌ی افزود: مقرر است نظرات اصلاحی یا تكمیلی پس از اجرا‌ی این راهنما‌ها در شركت‌ها، طی مدت حداقل یكسال جهت تکمیل ویرایش‌های بعدی به مدیریت برنامه‌ریزی تلفیقی منعكس شود.

بر اساس گزارش این معاونت؛ ‌راهنماهای ایمنی با ۲۸ عنوان در زمینه فعالیت‌هایی همچون کار با انواع مواد شیمیایی (از جمله بازدارنده‌ها‌ی خوردگی)، بازرسی مخازن تحت فشار، بازرسی مواد کامپوز‌یتی و فا‌یبرگلاس، بازرسی سیستم‌ها‌ی حفاظت کاتد‌ی در تاسیسات خشکی و در‌یا، بازرسی رنگ و پوشش، بازرسی در عملیات پرتونگار‌ی، بازرسی انبار مواد شیمیایی و رنگ، بازرسی از داخل ظروف و... تهیه شده‌اند که علاوه بر شركت‌های تابعه شرکت ملی نفت ایران در اختیار شركت‌های ملی گاز ایران، ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و ملی صنایع پتروشیمی نیز قرار گرفت.


بازگشت