*** سایت مدیریت برنامه ریزی تلفیقی - آرشیو اخبار
تحقق اقتصاد مقاومتي با انجام امور توسعه و توليد در صنعت نفت توسط پيمانكاران داخلي
چاپ١٠:٠١ - یکشنبه ۲١ مهر ١٣٩۸


تحقق اقتصاد مقاومتي با انجام تمامی امور مرتبط با توسعه و توليد در صنعت نفت توسط پيمانكاران داخلي


پروژه های طرح توسعه ميادين نفتي غرب كارون توسط پيمانكاران و سازندگان داخلي درحال اجرا است.

معاونت برنامه ريزي بودجه و امكان سنجي اقتصادي اعلام كرد: كارشناسان اين معاونت با هماهنگي و همراهي مسئولين و كارشناسان واحد نماينده كارفرما در طرح هاي توسعه اي بند(ق) از طرح توسعه ميادين نفتي غرب كارون و پروژه‌هاي جنبي آن بازديد کردند.

به گزارش اين معاونت، بازديد از نقطه ابتدايي زنجيره توليد نفت چاه هاي ميدان آزادگان جنوبي و دكل هاي حفاري نفت آغاز و به خطوط لوله انتقال نفت، ايستگاه هاي تفكيك نفت، آب و گاز، كارخانه فرآورش سيار و ايستگاه هاي تلمبه خانه ارسال نفت خام غرب كارون و اميديه منتهی گرديد. همچنين در اين ماموريت از پروژه تامين برق نيروگاه غرب كارون و كارخانه توليد خط لوله مربوط به پروژه خطوط لوله انتقال نفت خام گوره- جاسك بازديد شد.

اين معاونت در ادامه افزود: به منظور اطلاع از آخرين وضعيت پيشرفت فيزيكي و مالي طرح ها و پروژه ها و بررسي راهكارهاي اصلاح و بهبود چرخه تعامل كارفرما/پيمانكار جهت تسهيل در فرايندها جلساتی با نمايندگان كارفرما و پيمانكاران نیز برگزار شد.

گفتني است؛ انجام تمامی امور مرتبط با چرخه توسعه و توليد شامل پروژه هاي حفاري چاهها، احداث خطوط انتقال نفت و ايستگاه هاي ارسال نفت خام، مراحل ساخت خطوط لوله انتقال نفت خام گوره-جاسك و بهره برداري از كليه تاسيسات نفتي توسط پيمانكاران و سازندگان داخلي، از نمودهاي تحقق اقتصاد مقاومتي مي باشد كه در مراحل اجرايي طرح توسعه ميادين نفتي غرب كارون و پروژه‌هاي جنبي و بهره برداري از آنها مورد توجه قرار گرفته است.


بازگشت