***   سایت مدیریت برنامه ریزی تلفیقی - آرشیو اخبار
چاپ ١٣:۵۵ - چهارشنبه ۲٧ آذر ۱۳۹۲

ميدان رهوم، توسعه با سرمايه گذاري مشترك بين ايران و شركت بي پي انگلستان

ميدان رهوم (Rhum) در سال ١٩٧٧ ميلادي در درياي شمال و در ٣٩٠ كيلومتري شمال شرق آبردين (Aberdeen) كشف شد.

قبل از پيروزي انقلاب طي قرارداد منعقده بين ايران و انگليس، سهام اين ميدان به صورت سرمايه گذاري مشاركتي، در اختيار شركت BP به عنوان توسعه‌دهنده و شركت ملي نفت ايران به ازاي هر كدام ۵٠ درصد (سهم) قرار گرفت.

توليد گاز از اين ميدان از سال ۲٠٠۵ تا ۲٠١٠ روزانه حدود ۴/۵ ميليون متر مكعب بوده است كه در سال ۲٠١٠ دولت انگلستان به دليل اعمال تحريم عليه ايران، توليد گاز از اين ميدان را متوقف و اعلام نمود كه سهم ايران از درآمدهاي حاصله از فروش گاز ميدان رهوم در حسابي مسدود شده است؛ البته در شرايط فعلي اين كشور اعلام كرده است با رويكرد جديد اتخاذ شده از سوي ايران توليد دوباره از اين ميدان را آغاز خواهد نمود.

لازم به ذكر است كه گاز ميدان رهوم توسط سه حلقه چاه توليد و از خط لوله جرياني ۸ اينچ به چند راهه مركزي زير دريا (Central Subsea Manifold) فرستاده مي‌شود و از آنجا بوسيله خط لوله ١٦ اينچي به طول ۴۴ كيلومتر به سكوي فرآورشي Bruce كه توسط شركت BP راهبري مي‌گردد، ارسال مي‌شود.

درنهايت گاز فرآورشي حاصله از اين جريان جهت توزيع و صادرات مورد بهره برداري قرار مي گيرد.


بازگشت