***   سایت مدیریت برنامه ریزی تلفیقی - آرشیو اخبار
چاپ ۹:۲۴ - دوشنبه ۱٧ تير ۱۳۹۲

افزایش دو برابری ذخائر گاز شيل انگلیس


طبق گزارش جدید منتشر شده توسط مرکز تحقیقات زمین شناسی بریتانیا میزان ذخائر گاز شيل(Shale Gas) این کشور در مقایسه با آنچه که در گذشته برآورد شده بود، ۱٠٠ درصد افزایش یافته است.

برآوردها نشان می دهد که ساختار سنگی که به عنوان ساختار سنگی بولند شناخته می شود حدود ١٣٠٠ ترلیون فوت مکعب گاز طبیعی در خود ذخیره کرده است.

با توجه به اینکه طبق گزارش BP مصرف گاز طبیعی کشور انگلیس در سال ۲٠١۲ معادل ٧٦/۲ ترلیون فوت مکعب بوده است، بنابراین حتی اگر فقط ۱٠ تا ۱۵ درصد از ذخائر یاد شده قابل استخراج باشند، آنگاه این ساختار جدید توانائی تغییر بازار انرژی بریتانیا را خواهد داشت.

البته موضوع استفاده از ذخائر یاد شده با استفاده از تکنولوژی های موجود، نگرانی طرفداران محیط زیست را در پی داشته است.

در این راستا دولت انگلستان برای رفع نگرانی های زیست محیطی از شرکت ها خواسته که براي فعاليت در اين زمينه معادل ۱٠٠ هزار پوند (که کمی بیش از یک درصد کل درآمد حاصله از تولید در هر سایت است) در مناطق حاوي گازشيل برای رعایت استانداردهای سلامت، ایمنی و زیست محیطی سرمایه گذاری نمایند.

گفتنی است که صنعت گازشيل در بریتانیا بسیار جوان است و هنوز مشخص نیست که تولید گاز از این نوع ساختار جديد اقتصادی خواهد بود یا خیر.

Shale Gas: رسوبات ناحيه عميق دريا كه از نظر ميزان مواد آلي غني مي باشند و امكان استخراج گاز طبيعي از آنها وجود دارد.


منبع: oilprice.com


بازگشت