منشور اخلاقی وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران
 
اخبار برگزیده نفت
آیكون خبر بعدی
آیكون خبر قبلی
 
فتح خرمشهر

« سوم خرداد، سالروز فتح خرمشهر و روز مقاومت و پیروزی گرامی باد. »