مكانيزم توسعه پاك كارآفريني
منشور اخلاقي
 


 
شهادت علي النقي (ع) و عيد نوروز

ضمن تسليت به مناسبت شهادت حضرت امام علي النقي(ع)، اميد است عيد نوروز و آغاز سال ١٣٩٧ همراه با بركات و موفقيت هاي بزرگ براي ملت ايران باشد.

روز ملي شدن صنعت نفت