رويكردها و چشم انداز آينده سازمان

دست يافتن به جايگاه ممتاز برنامه‌ريزي توليد و سرمايه‌گذاري، بررسي‌هاي فني و اقتصادي طرح‌ها و پروژه‌ها، تخصيص منابع و نظارت بر اجراي طرح‌ها و پروژه‌هاي شركت ملي نفت ايران در بين شركت هاي بين المللي با انجام اقدامات ذيل امکانپذیر می باشد:

 • پوياسازي برنامه‌ريزي كوتاه مدت و ميان مدت به منظور افزايش اثربخشي برنامه‌ها و كاربردي نمودن آنها در سطح شركت ملي نفت و شركت‌هاي تابعه آن
 • برنامه‌ريزي استراتژيك جهت افزايش توان توليد نفت و گاز با استفاده از تمامي ظرفيت‌ها، فرصت‌ها و توانائي‌ها داخلي و خارجي و با نگاه‌ به ضعف‌ها و تهديدات موجود و آينده
 • به‌روزرساني اطلاعات مربوط به تقاضا و عرضه حامل‌هاي انرژي در بخش منابع هيدروكربوري در حوزه بالادستي نفت و گاز
 • هدايت و اولويت‌گذاري سرمايه‌گذاري‌ها در جهت تحقق برنامه‌ها
 • هدايت منابع تحقيقاتي و پژوهشي در راستاي صيانت از مخازن نفت و گاز، توليد بهينه، كاهش اثرات زيست‌محيطي، توليد پاك، افزايش بهره‌وري (نيروي انساني، سرمايه و كل عوامل توليد)، بهينه‌‌سازي مصرف انرژي
 • اصلاح فرآيندهاي برنامه‌ريزي، تخصيص منابع، پايش و نظارت بر عملكردها به منظور جلوگيري از تمركزگرائي و با هدف‌آسان‌سازي فرآيند تصميم‌گيري، كاهش هزينه‌ها و افزايش بهره‌وري
 • جذب حداكثر سرمايه‌هاي خارجي جهت فعاليت طرح‌ها و پروژه‌ها و اجراي نظام پورتفوليو در سطح شركت ملي نفت ايران و شركت‌هاي تابعه
 • بهينه‌سازي مصرف انرژي و رسيدن به استانداردهاي جهاني
 • استقرار نهائي نظام مديريت انرژي در شركت ملي نفت ايران از طريق مميزي اثري، اجراي راهكارهاي صرفه جوئي انرژي، آموزش نيروي انساني و استقرار واحدهاي مديريت انرژي
 • پياده‌سازی پروژه PMIS در تمامي شركت‌هاي تابعه شركت ملي نفت ايران
 • تحليل، طراحي و ساخت وب سايت مديريت برنامه‌‌ريزي تلفيقي و مكانيزه نمودن فعاليت‌هاي مختلف مديريت برنامه‌ريزي تلفيقي
 • توسعه و طراحي شاخص‌هاي كليدي عملكرد و ارزيابي آنها
 • يكپارچه‌سازي برنامه‌ريزي توليد و مالي پروژه‌هاي سرمايه‌اي و انجام هماهنگي و انسجام در اجراي آنها
 • نظام‌مند نمودن فرآيند ايجاد، بررسي و تصويب طرح‌ها و پروژه‌هاي شركت ملي نفت ايران
 • تلاش در جهت رفع موانع اجراي پروژه‌ها در قالب مكانيسم توسعه پاك در سطح شركت ملي نفت ايران
 • ارتقاء سطح دانش و عملكرد نيروي انساني مديريت برنامه‌ريزي تلفيقي به منظور دستيابي به چشم‌انداز، اهداف و برنامه‌ها
 
منوی اصلی