امور تلفيق طرح‌ها و برنامه‌ها

امور تلفیق طرح‌ها و برنامه‌ها با هدف بررسي ساز و كارها و تلفيق طرح‌ها و برنامه‌هاي شركت ملي نفت ايران و شركت‌هاي تابعه آن در بخش بالادستي و انجام هماهنگي‌هاي لازم در راستاي تأمين اهداف کلان در بخش پائين دستي تشکیل شده است.

اهم وظايف و فعاليت ها

 • بررسی امکان تأمین و تخصیص خوراک پالایشگاه‌های نفتی، گازی و میعانات گازي
 • بررسی امکان تأمین و تخصیص خوراک واحدهای پتروشیمی
 • بررسی و اعلام نظر در خصوص محل ارسال تولیدات میادین نفتی
 • بررسی و اعلام نظر در خصوص محل ارسال تولیدات میادین گازی
 • برنامه‌ریزی و هماهنگي جهت تأمین نیازهای تزریق گاز به میادین نفتی
 • تدوین برنامه کوتاه مدت، بلند مدت فعاليت‌هاي حفاری شرکت ملی نفت ایران و تدوين گزارش عملكرد اين بخش
 • بررسی و برنامه‌ريزي در خصوص نحوه تأمین دکل‌های حفاری مورد نیاز شرکت ملی نفت ایران
 • پيگيري و بررسي چگونگي تلفيق طرح‌ها و برنامه‌هاي شركت ملي نفت ايران و شركت‌ها و واحدهاي تابعه در راستاي تامين اهداف و انتظارات مصوب و مدون
 • انجام هماهنگي‌هاي لازم به منظور تعامل اركان اجرائي شركت در ارتباط با سهم هر يك در تحقق اهداف طرح‌ها و برنامه‌ها
 • بررسي و تدوين برنامه‌هاي تلفيقي شركت‌هاي تابعه در همكاري و هماهنگي متقابل با يكديگر
 • بررسي و اعلام نظر در خصوص مطالعات و تحقيقات مرتبط با مباحث علمي و فني گوناگون در حوزه بالادستي نفت