رييس امور هماهنگي اداري و ماليعلي اصغر دبير - رييس هماهنگي امور اداري و مالي
مشخصات فردي
علی اصغر دبیر؛ متولد سال ١٣۵۸ در تهران
 
مشخصات تحصيلي
لیسانس حسابداری از دانشگاه جامع علمی کاربردی تحقیقات صنعتی ایران؛ سال ١٣٩٣
 
سوابق كاري در نفت
- کارمند ارشد هماهنگی امور اداری و مالی
- سرپرست هماهنگی امور اداری و مالی
- مسئول هماهنگی امور اداری و مالی
از تاريخ ٠٣/٠۲/١٣۸٣
از تاريخ ١٣/٠٩/١٣٩۵
از تاريخ ٠۵/٠٦/١٣٩٦
 
آدرس محل كار
تهران، تقاطع خيابان هاي طالقاني و حافظ، خيابان رودسر، پلاك ١۸، مركزي سوم شركت ملي نفت ايران، مدیریت برنامه ریزی تلفیقی، طبقه چهارم، اتاق ۴١۵
 
تلفن: ٦١٦۲٧۴١١
         ۸۸٩۴۴٦۴۵
دورنگار: ۸۸٩۴٦۴٧۴پست الکترونیک: ---
 
منوی اصلی