معرفی نظام :

مطالعات وضع موجود و آسيب شناسي فرآيندهاي شناسايي، تعريف طرح‌ها و پروژه‌هاي شركت ملي نفت ايران در سال ١٣٩٠، مبين ضرورت ايجاد ساختار " نظام ايجاد طرح ها و پروژه هاي سرمايه اي " به عنوان حلقه مفقوده فرآيندهاي قبل از تصويب طرح‌ها و پروژه‌ها بود. در راستاي بهبود وضع موجود، هيأت مديره محترم وقت شركت ملي نفت ايران، نظام ايجاد طرح ها و پروژه هاي سرمايه اي شركت ملي نفت ايران را تصويب و ابلاغ کرد كه اين نظام در سال ١٣٩٣ مورد بازنگري و اصلاح قرار گرفت.

اهم مأموريت ها :

 • ١. بهبود شرايط حاكم بر مديريت پورتفوليوي شركت ملي نفت ايران
 • ۲. راهبري، نظارت و بهبود مستمر فرآيندهاي نظام ايجاد طرح‌ها از طريق :
  • نگاشت و تجزيه و تحليل وضع موجود فرآيندها
  • بررسي روش هاي اجرايي و دستورالعمل هاي موجود
  • طراحي و پياده‌سازي رويه ها و دستورالعمل ها
  • طراحي و پياده سازي سامانه هاي مورد نياز و سيستم هاي خبره تصميم گيري
  • بازنگري و روزآمدسازي فرآيندها

با استفاده از استانداردها و تجربيات موفق و معتبر بين‌المللي مرتبط.

لازم به ذکر است؛ فرآيندهاي نظام ايجاد طرح‌ها شامل « شناسايي نيازها و ضرورت‌هاي توسعه‌اي و عملياتي » و « تعريف، ارزيابي، انتخاب، تأييد و تصويب راهكار‌هاي بهينه رفع نيازها و ضرورت‌هاي توسعه‌اي و عملياتي » می باشد.

کاربرگ ها :

شرح نیاز : فایل PDF فایل WORD


فرآيند اجرایی نظام :

در شركت های تابعه : خيلي بزرگ بزرگ متوسط در مديريت : اكتشاف

گروه بندي شركت ها، سازمان ها و مديريت هاي تابعه

ارتباط با ما :
تعداد کل بازدیدها: 110040تعداد بازدیدها در امروز: 1