آرشيو اخبار
  • نمایش ٦ خبر
  • نمایش ٩ خبر
  • نمایش ١۲ خبر
  • نمایش همه
  • مرتب سازی
  • نزولی
  • صعودی
ادامه خدمات رسانی در مناطق سیل زده تا پایان بحران

تاریخ انتشار: ٣١-٠١-١٣٩۸

خدمات رسانی در مناطق سیل زده تا پایان بحران ادامه دارد

نماینده ویژه وزیر نفت در استان خوزستان بر تداوم خدمت‌رسانی به مناطق سیل زده تا پایان بحران تاکید کرد و گفت: محموله جدید کمک‌های شرکت ملی نفت ایران به این مناطق ارسال شده است...

کریم زبیدی: مردم؛ اولویت وزارت نفت در مواجهه با سیلاب

تاریخ انتشار: ۲٦-٠١-١٣٩۸

مردم؛ اولویت وزارت نفت در مواجهه با سیلاب

نماینده وزیر نفت در استان خوزستان ضمن تشریح برنامه‌های انجام شده و در حال انجام وزارت نفت در این استان گفت: اولویت نخست، مردم هستند و تا حد امکان اقدام‌های‌ انجام شده باید در مسیر کاستن از آلام مردم باشد...

** نتیجه ای بدست نیامد