فعالیت های اجرایی شرکت نفت فلات قاره در جزیره خارک

١٠:۵۴ - یکشنبه ۲۵ اردیبهشت ١۴٠١

بازدید از فعالیت های اجرایی شرکت نفت فلات قاره ایران در جزیره خارکچاپنسخه چاپی

روند اجرای پروژه‌های بازسازی و نوسازی تاسیسات دریا و خشکی تولید نفت و پروژه‌های نگهداشت توان تولید و افزایش تولید نفت میادین درود، ابوذر و فروزان مورد بررسی قرار گرفت.

معاونت برنامه‌ریزی بودجه و امکان‌سنجی اقتصادی: به‌منظور بررسی آخرین وضعیت اجرایی طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌ای شرکت نفت فلات قاره ایران در جزیره خارک، جمعی از کارشناسان مدیریت برنامه‌ریزی تلفیقی در معیت مسئولین و کارشناسان آن شرکت از طرح‌ها و پروژه‌های مربوطه دیدن کردند.

در این ماموریت دوره‌ای سه روزه، پروژه‌های بازسازی و نوسازی تاسیسات دریا و خشکی میادین نفتی ابوذر، درود و فروزان شامل بازسازی سکوهای سرچاهی میدان نفتی درود، نوسازی خط‌لوله انتقال نفت سکوی ابوذر به جزیره خارک، بازسازی پایه‌های نگهدارنده (فونداسیون) ظروف تفکیک‌گر کارخانه ‌بهره‌برداری خشکی و خطوط انتقال نفت، تعمیر و بازسازی مبدل‌های حرارتی و تجهیزات دوار کارخانه‌های ‌بهره‌برداری خشکی، تعمیر و بازسازی تلمبه‌های دریافت آب اسکله و ارسال آب آتش‌نشانی جزیره و ایمن‌سازی خطوط انتقال گاز به چاه‌های تولید نفت جهت گازرانی و تکمیل مراحل ساخت اقامتگاه کارکنان بهره‌برداری خارک مورد بازدید و بررسی قرار گرفت و درجلسات برگزارشده بر لزوم پیگیری اجرا و تکمیل آن‌ها تاکید شد.

همچنین مراحل اجرایی پروژه‌های نگهداشت توان تولید و افزایش تولید نفت میادین درود، ابوذر و فروزان شامل عملیات نصب و راه‌اندازی ۵ سکوی دریایی و حفاری چاه‌ها بررسی شد. عملیات نصب پایه ۲ سکو در میدان ابوذر و نصب و راه‌اندازی پایه و عرشه یک سکو در میدان فروزان انجام شده و عملیات حفاری بوسیلة دو دکل حفاری در میدان فروزان درحال انجام است. مراحل تکمیل ساخت و نصب پایه و عرشه سکوهای باقیمانده و حفاری چاه‌های تولیدی دریایی نیز در برنامه آتی شرکت نفت فلات قاره ایران قرار دارد.

گفتنی است؛ طرح‌ها و پروژه‌های بازدیدشده در دو گروه پیشنهادی غیرمصوب و مصوب هیات‌مدیره شرکت ملی نفت ایران قرار می‌گیرد. پروژه‌های غیرمصوب پس از طی مراحل اداری و درصورت تصویب در هیات‌مدیره وارد مرحله اجرا می‌شوند. تخصیص اعتبار طرح‌ها و پروژه‌های مصوب در سقف اعتبار مصوب نیز توسط معاونت برنامه‌ریزی بودجه و امکان‌سنجی اقتصادی انجام و مراحل اجرایی آن‌ها توسط شرکت نفت فلات قاره ایران پیگیری می‌شود. مراحل تکمیل پروژه‌های مصوبی که نیازمند اصلاح سقف اعتبار هستند، پس از طی مراحل اداری و تصویب اصلاح اعتبار مربوطه در هیات‌مدیره و تخصیص اعتبار ادامه می‌یابد.

لازم به‌ذکر است؛ منطقه عملیاتی خارک از جمله مناطق عملیاتی دریایی تولیدی و صادراتی شرکت ملی نفت ایران بوده که تولید نفت و ‌بهره‌برداری از تاسیسات دریایی و خشکی میادین دریایی ابوذر، درود و فروزان این منطقه توسط شرکت نفت فلات قاره ایران انجام می‌شود. همچنین پرداخت‌های مالی طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌ای شرکت نفت فلات قاره ایران در جزیره خارک از محل اعتبارات منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران و سایر منابع اعتباری از جمله ماده (١۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور تامین می‌شود.

 
منوی اصلی