طرح بهبود و ارتقاي واحدهاي تصفيه پساب پالايشگاه های پارس جنوبي

١٠:١۵ - دوشنبه ۲١ بهمن ١٣٩۸

طرح بهبود و ارتقاي واحدهاي تصفيه پساب پالايشگاه های پارس جنوبي کليد می خوردچاپنسخه چاپیبا پيگيری مديريت برنامه ريزی تلفيقی، طرح بهبود و ارتقاي واحدهاي تصفيه پساب پالايشگاه‌ها در منطقه پارس جنوبي به تصويب هيات مديره شركت ملي نفت ايران رسيد.

به گزارش معاونت ارزشیابی و نظارت بر عملكرد و نظام‌های ايجاد طرح‌ها؛ باتوجه به اهميت بهبود شرايط زيست‌محيطي در منطقه پارس‌جنوبي، پروژه مطالعاتي "بهبود و ارتقاي واحدهاي تصفيه پساب پالايشگاه‌هاي پارس جنوبي" به منظور تعيين وضعيت کنونی جريا‌ن‌هاي پساب، بررسي روشهاي تصفيه جريان‌هاي Spent Caustic، Oily Water و Sour Water و انجام مقايسه بين اين روش‌ها و همچنين ارزيابي فني و مالي راهكار اجرايي تعريف شد.

برای راهبري اين پروژه، کميته ای از نمايندگان معاونت توسعه و مهندسي، اداره كل بهداشت، ايمني و محيط‌زيست وزرات نفت، شركت‌هاي نفت و گاز پارس و مجتمع گاز پارس جنوبي، سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس، مديريت‌هاي بهداشت، ايمني و محيط‌زيست و برنامه‌ريزي تلفيقي شركت ملي نفت ايران تشکيل گرديد.

بنابر گزارش اين معاونت؛ از ميان ٩ راهكار پيشنهادی شركت مشاور، تامين اعتبار اجراي راهكار انتخابی که شامل احداث تصفيه خانه متمركز در سايت پارس۲ برای تصفيه پساب صنعتي (Oily Water وSour Water سايت پارس۲) و كاستيك مستعمل (Spent Caustic) توليدي سايت‌هاي پارس١و۲ و ارتقاي واحدهاي تصفيه پساب هريك از پالايشگاه‌هاي سايت پارس١ است، در دی ماه امسال به تصويب هيات مديره شركت ملي نفت ايران رسيد.

به گفته این معاونت؛ شركت نفت و گاز پارس ضمن استعلام از شركت‌هاي توانمند ايراني در زمينه ساخت تجهيزات تصفيه فاضلاب و استفاده حداكثري از توان داخلي با رعايت استانداردها، مقرر است در تدوين شرح‌ كار "بررسي فرايندهاي بالادست و ارائه راهكارهای كاهش پساب و در صورت نياز اعمال پيش تصفيه در مبدا توليد پساب"، "بكارگيري پساب بهداشتي جهت تامين مواد مغذي در واحدهاي بيولوژيكي تصفيه خانه‌هاي صنعتي جديد"، "بررسي و تعيين تكليف پكيج‌هاي فاضلاب بهداشتي موجود در پالايشگاه‌ها با رويكرد تمركز بر تصفيه پساب‌ها"، "برچيدن پكيج هاي مذكور"، "كاهش بار مالي و عملياتي و استفاده بهينه از نيروي انساني و منابع"، "پتاسيل‌سنجي بازچرخاني حداكثري" و "استفاده مجدد از پساب تصفيه شده براي كاربري‌هاي مجاز به ويژه اتصال به شبكه آبياري فضاي سبز منطقه" را در نظر گيرد.

مدت زمان اجرای اين پروژه در حدود ۴ سال است که جزو برنامه پيشنهادي سازمان برنامه و بودجه جهت رفع آلودگي زيست‌محيطي صنايع مستقر در منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس بوده و در هيات وزيران نيز مطرح شده است.