سمينار پديده‌هاي مرتبط با آسفالتين در محيط متخلخل

٩:۵١ - سه شنبه ١٧ دی ١٣٩۸

سمینار پدیده‌های مرتبط با آسفالتین در محیط متخلخل برگزار شدچاپنسخه چاپی
با همت یکی از کارشناسان معاونت منابع هیدروكربوری، سمینار آموزشی "پدیده‌های مرتبط با آسفالتین در محیط متخلخل" با هدف معرفی آسفالتین و مكانیزم‌های آن در مخازن نفتی، آذرماه سال جاری برگزار گردید.

به گزارش معاونت بررسی طرح‌های منابع هیدروكربوری (نفت و گاز)، این سمینار که در راستای پویایی و ارتقای علمی همکاران توسط دکتر وحید همت‌فر برگزار شد؛ ترکیبات آسفالتین و فرآیند‌های تشكیل، رسوب و جذب سطحی آن در مخزن معرفی و تست‌های "دینامیكی رسوب و تغییرات تراوائی" و "آزمایشگاهی جذب سطحی" آسفالتین ارائه و تشریح گردید. وی در ادامه ضمن اشاره به تاثیر این ترکیبات بر انسداد مجاری جریانی در محیط متخلخل و افت تولید نفت، به ارزیابی تغییر پارامترهای مهم مخزن از جمله تراوایی، كشش سطحی، زاویه تماس، تراوایی نسبی و بازده جابه‌جایی در تزریق آب پرداختند.

نحوه جلوگیری از رسوب آسفالتین با استفاده از تزریق مواد شیمیایی و كاربرد تحلیل میزان آسفالتین موجود در نفت که به توسعه بهینه مخزن کمک می کند، از دیگر موارد مطرح شده در این سمینار بود.

گفتنی است؛ آسفالتین، سنگین‌ترین جزء در تركیبات نفت، دارای ساختار پیچیده حلقه‌های آروماتیك و زنجیره‌های آلیفاتیك می‌باشد که وجود آن می‌تواند منجر به بروز مشكلات جدی در عملیات تولید نفت گردد.

طبق برنامه‌ریزی این معاونت قرار است سمینارهای علمی-كاربردی متعددی در زمینه فناوری‌های نوین صنعت نفت جهت ارتقای علمی و اشتراك گذاری آموخته‌ها و یافته های همکاران برگزار گردد.