سمينار روش هاي تعيين نسبت ميعانات به گاز در مخازن گاز ميعاني

١٠:۲٩ - چهارشنبه ۲٧ آذر ١٣٩۸

سمينار روش هاي تعيين نسبت ميعانات به گاز در مخازن گاز ميعاني برگزار شدچاپنسخه چاپیبا هدف آشنايي با عملکرد مخازن گاز ميعانی کشور و پيش بينی توليد ميزان ميعانات اين مخازن با زمان، سمينار روش هاي تعيين نسبت ميعانات به گاز (CGR) و بررسي تغييرات آن با زمان در مديريت برنامه ريزی تلفيقی شرکت ملی نفت ايران برگزار شد.

به گزارش معاونت بررسي طرح هاي منابع هيدروكربوري (نفت و گاز)؛ آذرماه سال جاري سمينار "روش هاي تعيين نسبت ميعانات به گاز (CGR) در مخازن گاز ميعاني و بررسي تغييرات آن با زمان" با حضور جمعی از كارشناسان اين معاونت در سالن جلسات ساختمان مركزي سوم شركت ملي نفت برگزار شد که طی آن موضوعات "خصوصيات سيال گاز ميعاني"، "رفتار فازي اين سيالات در نمودار فازي"، "نواحي موجود در اطراف چاه مخازن گاز ميعانی" و "نحوه تغييرات نفوذپذيري نسبي گاز و ميعانات با عدد مويينگي" توسط خانم مهناز حکمت زاده، کارشناس اين معاونت ارائه و تشريح گرديد. در ادامه نيز ايشان به بررسی تفاوت هاي نسبت بخار ميعانات موجود در گاز (Rv) با CGR پرداخته و روش هاي تجربي تخمين Rv و روش تحليلي محاسبه CGR با زمان را بيان کردند.

همچنين به منظور آشنايي بيشتر با راهبری نرم افزار توسعه داده شده در اين خصوص، برای محاسبه پروفايل توليد گاز و ميعانات و تغيير CGR، مثال هايي با استفاده از نمونه سيال گاز ميعاني اجرا گرديد. در پايان نيز به ابهامات و سوالات مطروحه از سوی حضار، پاسخ داده شد.

گفتنی است، اين معاونت بر اساس برنامه ريزي هاي انجام شده در نظر دارد سمينارهاي علمي-كاربردي متعدد که متضمن موضوعاتی در رابطه با فناوري هاي نوين صنعت نفت است جهت پويايي، ارتقاي علمي و به اشتراك گذاري تحقيقات، آموزه ها و تجربيات همکاران برگزار کند.