كميته مشاورين مديريت مخازن طرح توسعه میدان چنگوله

١٠:۴١ - چهارشنبه ١٣ شهریور ١٣٩۸

يكصد و شصت و هفتمين جلسه كميته مشاورين مديريت مخازن برگزار شدچاپنسخه چاپی
طرح توسعه ميدان چنگوله توسط شركت مهندسي و ساختمان صنايع نفت (اويك) ارائه و در كميته مشاورين مديريت مخازن بررسي شد.

به گزارش معاونت بررسي طرح‌هاي منابع هيدروكربوري (نفت و گاز)، در يكصد و شصت و هفتمين جلسه كميته مشاورين مديريت مخازن كه با حضور مدير برنامه‌ريزي تلفيقي، معاون بررسي طرح‌هاي منابع هيدروكربوري، اعضاي كميته مشاورين مخازن، رئيس كارگروه فني مذاكرات ميدان چنگوله و كارشناسان مختلف، شهريور ماه سال جاري برگزار گرديد؛ طرح توسعه ميدان نفتي چنگوله ارائه شده توسط شركت مهندسي و ساختمان صنايع نفت (اويك) كه شامل توسعه مخازن سروك بالا و سروك پايين و ارزيابي ساير سازندهاي نفتي ميدان چنگوله مي‏باشد، مطرح و مورد بحث و تبادل نظر واقع گرديد.

لازم به ذكر است؛ ميدان نفتي چنگوله كه در ۵ كيلومتري خط مرزي ايران و عراق و در مجاورت ميدان آذر قرار دارد، داراي ساختماني متأثر از زون هاي چين خورده و تراستي زاگرس و سيستم شكستگي، گسل و پيچيدگي‏ هاي ساختماني است.

اين ميدان در دهه ٧٠ شمسي با حفاري چاه شماره ۲ چنگوله كشف و مشخص گرديد كه مخازن اصلي آن سروك بالا و سروك پايين است. همچنين آزمايشات چاه ميدان چنگوله حاكي از مشاهده نفت در سازندهاي ايلام، داريان و فهليان بوده و لذا وجود مخازن ديگر در اين ميدان محتمل مي‏ باشد.