كميته مشاورين مديريت مخازن طرح توسعه لايه‌هاي نفتي ميدان پارس جنوبي

١١:٣۵ - چهارشنبه ٦ شهریور ١٣٩۸

بررسي طرح توسعه لايه‌هاي نفتي ميدان پارس جنوبي در كميته مشاورين مديريت مخازنچاپنسخه چاپیطرح توسعه لايه‌هاي نفتي ميدان پارس‌جنوبي در جلسه اخير كميته مشاورين مديريت مخازن شرکت ملی نفت ايران بررسی شد.

معاونت بررسي طرح‌هاي منابع هيدروكربوري (نفت و گاز) اعلام كرد: يكصد و شصت و ششمين جلسه كميته مشاورين مديريت مخازن با هدف بررسي طرح توسعه لايه‌هاي نفتي ميدان پارس‌جنوبي با حضور مدير برنامه‌ريزي تلفيقي، معاون بررسي طرح‌هاي منابع هيدروكربوري، اعضاي كميته مشاورين مديريت مخازن و كارشناسان مربوطه، مردادماه سال جاري برگزار گرديد.

به گزارش اين معاونت در اين جلسه، مطالعه توسعه لايه‌هاي نفتي ميدان پارس جنوبي ارائه و پيرامون سناريوهاي مختلف پيشنهادي توسعه ميدان بحث و تبادل نظر گرديد.

گفتني است؛ لايه‌هاي نفتي ميدان پارس‌جنوبي در خليج‌فارس و در فاصله حدود ٩٠ كيلومتري از ساحل ايران قرار داشته و مشترك با كشور قطر مي‌باشد. همچنين لايه‌هاي سروک (مادود)، ماسه سنگ كژدمي، داريان بالايي و داريان پاييني از اين ميدان داراي پتانسيل مخزني مي‌باشد.