كميته مشاورين مديريت مخازن طرح توسعه ميدان آب تيمور

١١:٠۴ - یکشنبه ٣٠ تیر ١٣٩۸

بررسي طرح توسعه ميدان آب تيمور در كميته مشاورين مديريت مخازنچاپنسخه چاپی
يكصد و شصت وپنجمين جلسه كميته مشاورين مديريت مخازن با هدف بررسي طرح توسعه ميدان آب‌تيمور برگزار گرديد.

معاونت بررسي طرح‌هاي منابع هيدروكربوري (نفت و گاز) اعلام كرد: يكصد و شصت و پنجمين جلسه كميته مشاورين مديريت مخازن با هدف بررسي طرح توسعه ميدان آب‌تيمور با حضور مدير برنامه‌ريزي تلفيقي، معاون بررسي طرح‌هاي منابع هيدروكربوري، اعضاي كميته مشاورين مديريت مخازن و كارشناسان مربوطه، تيرماه سال جاري برگزار گرديد.

به گزارش اين معاونت در اين جلسه، مطالعه توسعه ميدان آب‌تيمور ارائه و پيرامون سناريوهاي مختلف پيشنهادي توسعه ميدان بحث و تبادل نظر گرديد.

گفتني است؛ ميدان نفتي آب‌تيمور كه شامل مخازن ايلام و سروك، با سنگ مخزن عمدتا كربناته مي‌باشد، در حدود ۲۵ كيلومتري جنوب غربي شهر اهواز و در منطقه دزفول شمالي بين ميادين سوسنگرد و منصوري واقع شده است.