طرح جامع مطالعات اجتماعي، اقتصادي، مديريتي و زيست محيطي غرب كارون

۹:۲١ - سه شنبه ۲١ خرداد ١٣٩۸

آغاز فاز سوم طرح جامع مطالعات اجتماعي، اقتصادي، مديريتي و زيست محيطي غرب كارونچاپنسخه چاپی


فاز سوم طرح جامع مطالعات غرب كارون با هدف ارائه و اولويت بندي برنامه های اقدام، و تعيين مسئوليت‌ ذينفعان وارد مرحله اجرايي می شود.

معاونت ارزشيابي و نظارت بر عملكرد و نظام‌هاي ايجاد طرح‌ اعلام كرد: فاز اول و دوم طرح جامع "‌مطالعات اجتماعي، اقتصادي، مديريتي و زيست محيطي منطقه غرب كارون جهت دستيابي به توسعه پايدار و متوازن در منطقه" با همكاري كميته راهبري در سال گذشته به پايان رسيد و نتايج آن كه شامل تشریح شرايط اقليمي، اجتماعي، فرهنگي، آموزشي و اقتصادي، زيست محيطي و منابع طبيعي، شهرسازي و زيرساختها، ساختار شركت بهره برداري نفت و گاز اروندان و وضعيت اسكان پرسنل مي باشد، به وزير نفت و هيات مديره شركت ملي نفت ايران ارائه گردید.

به گفته اين معاونت؛ مشاركت و همسويي ذينفعان در منطقه غرب كارون و عمل به تعهدات مسئوليتهاي اجتماعي شركت ملي نفت ايران به برقراري توازن بين فعاليتهاي توسعه اي صنعت نفت و وضعيت اجتماعي، اقتصادي، زيست محيطي و مديريتي منطقه غرب کارون كمك شاياني مي نمايد، لذا راهبردهاي اجرايي در اين خصوص تدوين شد كه پس از تاييد توسط هيات مديره شركت ملي نفت ايران، اجراي فاز سوم با هدف ارائه برنامه اقدام، اولويت بندي هريك از آنها و تعيين نقش‌ها و مسئوليت‌هاي هريك از ذينفعان به تصويب رسيد.

این معاونت در ادامه افزود: برنامه هاي اقدام در قالب بهبود شبكه روابط ذينفعان، ساختار كلان مديريتي و روابط بين سازماني، تسهيل گري اجتماعي و فرهنگ سازي، كاهش پيامدهاي ناخواسته ناشي از فعاليت پروژه هاي صنعت نفت ‌وگاز بر محيط زيست، ايجاد تعامل سازنده و مناسب ميان صنعت نفت و وزارتخانه ها، سازمان ها و ادارات منطقه‌اي و پشتيباني از پتانسيل ها و ظرفيت هاي اقتصادي موجود در منطقه غرب كارون اولويت بندي می گردد.

گفتنی است؛ کميته راهبری متشکل از مشاور وزیر در امور اجتماعی و نمایندگان مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، مدیریت برنامه ریزی تلفیقی، مدیریت توسعه منابع انسانی و مدیران عامل شرکت های ملی مناطق نفتخیز جنوب، مهندسی و توسعه نفت، نفت و گاز اروندان، مدیریت نظارت بر طرح های مناطق نفتخیز و مدیریت HES شرکت ملی نفت ایران می باشد که در سال ١٣٩۴ فعالیت خود را آغاز نموده است.