كميته مشاورين مديريت مخازن طرح توسعه ميدان مشترك سهراب

٩:۴٩ - شنبه ١١ خرداد ١٣٩۸

طرح توسعه ميدان مشترك سهراب در كميته مشاورين مديريت مخازن بررسي گرديدچاپنسخه چاپیيكصد و شصت و سومين جلسه كميته مشاورين مديريت مخازن با حضور كارشناسان مربوطه برگزار شد.

معاونت بررسي طرح‌هاي منابع هيدروكربوري (نفت و گاز) اعلام كرد: يكصد و شصت و سومين جلسه كميته مشاورين مديريت مخازن با هدف بررسي طرح توسعه ميدان سهراب با حضور مدير برنامه‌ريزي تلفيقي، معاون بررسي طرح‌هاي منابع هيدروكربوري، اعضاي كميته مشاورين مديريت مخازن و كارشناسان مربوطه، ارديبهشت ماه سال جاري برگزار گرديد.

به گزارش اين معاونت در اين جلسه، مطالعات ارائه شده دو شركت "دانا انرژي" و "اكتشاف و توليد تاسيسات دريايي" برای توسعه ميدان مشترك سهراب مطرح و پيرامون برنامه های پيشنهادي بحث و تبادل نظر گرديد.

لازم به ذكر است؛ ميدان نفتي سهراب با ميدان هويزه عراق مشترك بوده و از شمال به بلوك مهر، از جنوب به ميدان آزادگان و از جنوب‌شرق به ميادين بندكرخه، سوسنگرد، جفير و سپهر محدود مي‌شود.

گفتني است؛ این میدان نفتی شامل مخازن ايلام، سروك، گدوان و فهليان بوده که سنگ مخزن آن‌ها عمدتا از نوع كربناته مي‌باشد.