کمیته مشاورین مدیریت مخازن میدان یاران

۱۱:۳۳ - شنبه ١۸ اسفند ۱۳۹٧

طرح توسعه ميدان مشترك ياران در كميته مشاورين مديريت مخازن بررسي شدچاپنسخه چاپی


يكصد و شصت و دومين جلسه كميته مشاورين مديريت مخازن برگزار شد.

معاونت بررسي طرح‌هاي منابع هيدروكربوري (نفت و گاز) اعلام كرد: يكصد و شصت و دومين جلسه كميته مشاورين مديريت مخازن با هدف بررسي طرح توسعه ميدان ياران با حضور مدير برنامه‌ريزي تلفيقي، معاون بررسي طرح‌هاي منابع هيدروكربوري، اعضاي كميته مشاورين مديريت مخازن و كارشناسان مربوطه، اسفند ماه سال جاري برگزار گرديد.

به گزارش اين معاونت در اين جلسه، طرح ارايه شده توسط شركت نفت و گاز پرشيا جهت توسعه ميدان ياران مطرح و پيرامون برنامه پيشنهادي توسعه اين ميدان بحث و تبادل نظر گرديد.

لازم به ذكر است؛ ميدان مشترك نفتي ياران، شامل دو بخش شمالي و جنوبي در دشت آبادان مي باشد كه به فاصله ١۲٠ كيلومتري غرب شهر اهواز و در نوار مرزي با كشور عراق قرار دارد. اين ميدان از سمت شرق با ميدان بزرگ آزادگان و از سمت غرب با ميدان بزرگ نفتي مجنون در عراق همجوار است.