کمیته مشاورین مخازن طرح توسعه میادین پارسی و پرنج

١١:١٠ - سه شنبه ۹ بهمن ۱۳۹٧

طرح توسعه ميادين پارسي و پرنج در كميته مشاورين مديريت مخازن بررسي شدچاپنسخه چاپیيكصد و شصت و يكمين جلسه كميته مشاورين مديريت مخازن با حضور كارشناسان مربوطه برگزار شد.

معاونت بررسي طرح‌هاي منابع هيدروكربوري (نفت و گاز) اعلام كرد: يكصد و شصت و يكمين جلسه كميته مشاورين مديريت مخازن با هدف بررسي طرح توسعه ميادين پارسي و پرنج با حضور مدير برنامه‌ريزي تلفيقي، معاون بررسي طرح‌هاي منابع هيدروكربوري، اعضاي كميته مشاورين مديريت مخازن و كارشناسان مربوطه، بهمن‌ماه سال جاري برگزار گرديد.

به گزارش اين معاونت در اين جلسه، طرح توسعه ارايه شده توسط شركت هاي ملي مناطق نفتخيز جنوب و مپنا جهت توسعه ميادين نفتي پارسي و پرنج مطرح و پيرامون برنامه پيشنهادي توسعه اين ميادين بحث و تبادل نظر گرديد.

لازم به ذكر است؛ ميدان پرنج ما بين ميادين كرنج و پارسي و در امتداد جنوب شرق - شمال غرب و در ٧۵ كيلومتري شهر بهبهان و ۴٠ كيلومتري شهر رامهرمز قرار دارد؛ همچنين ميدان پارسي نيز در منطقه فروافتاده دزفول جنوبي واقع گرديده كه فاصله آن تا شهر اهواز ١۲۵ كيلومتر است.

گفتني است؛ ميادين نفتي پارسي و پرنج شامل مخزن آسماري و داراي نفتي نسبتاً سبک بوده و سنگ مخزن آن‌ها از نوع كربناته شكافدار مي‌باشد.