بررسی افزايش شرح كار و اعتبار بسته سرمايه گذاري افزايش توليد نفت ميدان رسالت به روش EPDF/EPCF

١١:٣۹ - سه شنبه ١١ دی ۱۳۹٧

افزايش شرح كار و اعتبار بسته سرمايه گذاري افزايش توليد نفت ميدان رسالت به روش EPDF/EPCF بررسي شدچاپنسخه چاپیارزيابي فني - اقتصادي توليد نفت ميدان رسالت با ارقام سرمايه گذاري و توليد جديد و در نظر گرفتن ريسك هاي فني، اجرايي و مالي انجام شد.

معاونت بررسي، امكان‌سنجي اقتصادي و مالي طرح‌ها اعلام كرد: با توجه به افزايش شرح كار و اعتبار مورد درخواست شركت نفت فلات قاره ايران به منظور اجراي بسته سرمايه گذاري افزايش توليد نفت ميدان رسالت به روش EPDF/EPCF، جلسه اي جهت بررسي موضوع با حضور نمايندگان معاونت توسعه و مهندسي و شركت نفت فلات قاره ايران در محل مديريت برنامه ريزي تلفيقي تشكيل و مقرر گرديد ارزيابي فني - اقتصادي این بسته با ارقام سرمايه گذاري و توليد نفت جديد انجام پذيرد.

به گزارش اين معاونت، پس از بررسي فني و اقتصادي بسته سرمايه گذاري افزايش توليد نفت ميدان رسالت بر اساس اطلاعات دريافتي از شركت نفت فلات قاره ايران و همچنين ريسك هاي فني، اجرايي و مالي سرمايه گذاري در ميدان، نتيجه جهت اقدامات بعدي به معاونت توسعه و مهندسي ارسال شده است.

گفتني است ميدان نفتي رسالت از ميادين دريايي داراي قدمت مي باشد كه در جنگ تحميلي بر اثر بمباران، تاسيسات آن به شدت آسيب ديد و پس از بازسازي، مورد بهره برداري مجدد قرار گرفت.