دوره آموزشی آشنایی با سامانه PMIS

١۲:١٧ - چهارشنبه ١۴ آذر ۱۳۹٧

دوره آموزشی آشنایی با سامانه PMIS برگزار گردیدچاپنسخه چاپی
به گزارش مرکز اطلاعات مدیریت و سامانه ها، دوره آموزشی آشنایی و راهبری سامانه یکپارچه مدیریت پروژه ها (PMIS) در روزهای ١٠ و ١١ آذرماه ٩٧ با حضور نمایندگانی از شرکت های تابعه شرکت ملی نفت ایران در سالن جلسات شماره یک مدیریت برنامه ریزی تلفیقی واقع در ساختمان مرکزي سوم شرکت ملي نفت ايران برگزار گردید.

در این دوره آموزشی اهداف، امکانات و قابلیتهای متفاوت سامانه PMIS ارائه و نحوه عملکرد و راهبری آن نیز آموزش داده شد.

گفتنی است؛ دوره مذکور با همکاری مرکز اطلاعات مدیریت و سامانه های مدیریت برنامه ریزی تلفیقی و مشاور سامانه PMIS برگزار شده که نمایندگانی از شرکت های مناطق نفت خیز جنوب، نفت مناطق مرکزی ایران، نفت فلات قاره ایران، نفت و گاز اروندان، پخش فرآورده های نفتی و مدیریت برنامه ریزی تلفیقی در آن حضور داشتند.

لازم به ذکر است سامانه PMIS با هدف امکان یکپارچه سازی و ایجاد زبان مشترک برای مدیریت، برنامه ریزی و کنترل پروژه های صنعت نفت و همچنین تهیه گزارش هایی از روند پیشرفت این پروژه ها در سطوح مختلف مدیریتی و... تهیه شده است.