صرفه جويي با اجراي پروژه گازرساني به نيروگاه‌هاي جزيره كيش ۵٠٠ هزار ليتر در روز سوخت مايع

١۴:۴۳ - شنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹٧

با اجراي پروژه گازرساني به نيروگاه‌هاي جزيره كيش ۵٠٠ هزار ليتر در روز سوخت مايع صرفه جويي مي شودچاپنسخه چاپی


به گزارش معاونت بررسي، امكان‌سنجي اقتصادي و مالي طرح‌ها، مسئولين و كارشناسان اين معاونت از مراحل اجرايي پروژه گازرساني نيروگاه‌هاي جزيره كيش در شهرهاي جناح، بندر چارك و جزيره كيش بازديد كردند.

اين معاونت اعلام كرد؛ در پروژه گازرساني به نيروگاه‌هاي جزيره كيش احداث ١۲٠ كيلومتر خط لوله انتقال گاز در اقطار ۵٦،٣۲ و ١٦ اينچ، حد فاصل خط لوله هفتم سراسري انتقال گاز تا نيروگاه هاي جزيره كيش و احداث ايستگاه تقليل فشار گاز در جزيره كيش در نظر گرفته شده كه مراحل اجرايي بخشي از خط لوله ۵٦ اينچ و بخشي از مسير خط لوله انتقال گاز در جزيره كيش از محل منابع داخلي شركت ملي نفت ايران انجام شده است.

همچنين با توجه به محدوديت منابع مالي داخلي و به استناد مصوبه جديد هيات مديره شركت ملي نفت ايران، تامين منابع اعتباري باقيمانده شرح كار پروژه شامل تكميل احداث حدود ٩٠ كيلومتر خط لوله ۵٦ اينچ حد فاصل خط لوله هفتم سراسري گاز تا بندر گرزه، احداث حدود ۲٠ كيلومتر خط لوله ٣۲ اينچ انتقال گاز دريايي از بندر گرزه تا ساحل شمالي كيش و ١٠ كيلومتر خط لوله ١٦ اينچ در جزيره كيش از طريق فاينانس(وام) و بازپرداخت هزينه هاي مربوطه از محل درآمد حاصل از جايگزيني گاز با فراورده هاي نفتي پيش بيني شده است.

در اين راستا اخذ مجوز شوراي اقتصاد جهت استفاده از منابع اعتباري درآمد حاصل از جايگزيني گاز با فراورده هاي نفتي به منظور بازپرداخت اصل و فرع وام، طي نامه اي به امضاي وزير نفت براي معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور ارسال شده است.

گفتني است ظرفيت عملياتي نيروگاه هاي جزيره كيش شامل دو نيروگاه ١٧٠ مگاواتي شركت آب و برق كيش در شمال جزيره و نيروگاه ٦٠ مگاواتي شركت ماهتاب گستر در جنوب جزيره مي باشد كه بخشي از مصرف سوخت آنها از سال ١٣۸٦ از طريق گازهاي همراه نفت جزيره سيري تامين مي شود و با اجراي پروژه گازرساني از خط لوله هفتم سراسري گاز، ضمن تامين سوخت مطمئن و پايدار اين نيروگاه ها، از مصرف سوخت مايع به ميزان متوسط ۵٠٠ هزار ليتر در روز جلوگيري خواهد شد.