سمينار آشنايي با عمليات و تفسير آزمايش لايه آزمايي مكرر

۱۵:٠۳ - يكشنبه ٧ مرداد ۱۳۹٧

سمينار آشنايي با عمليات و تفسير آزمايش لايه آزمايي مكرر برگزار شدچاپنسخه چاپیآزمايش‌هاي لايه آزمايي مكرر، در مراحل ارزيابي و توسعه مخازن از اهميت ويژه اي برخوردار است.

معاونت منابع هيدروکربوري (نفت و گاز) اعلام كرد: سمينار آموزشي- تخصصي با موضوع آشنايي با عمليات و تفسيرآزمايش‌هاي لايه آزمايي توسط بهنام خداوردي ساماني و با حضور كارشناسان اين معاونت در مرداد ماه سال جاري در محل مديريت برنامه‌ريزي تلفيقي برگزار گرديد.

در اين سمينار كارشناسان معاونت منابع هيدروكربوري با ابزارهاي لايه آزمايي مكرر و طرز عملكرد آنها، مراحل عملياتي انجام آزمايش‌ها در محل چاه، تفسير نمودارهاي لايه آزمايي و كاربرد آنها در مطالعات مهندسي مخازن آشنا شدند.

لازم به ذكر است؛ آزمايش‌هاي سازندي در سال1955 توسط شركت شلمبرژه با هدف نمونه‌گيري سيال مخزن و اندازه‌گيري فشار سازندي معرفي شد كه با پيشرفت تكنولوژي، بسته‌هاي سخت افزاري ديگري با اهداف متفاوت، نظير آناليز سيال درون چاهي و اندازه‌گيري نفوذپذيري به آن اضافه گرديد.

امروزه انجام آزمايش‌هاي سازندي در مراحل توسعه مخازن، از زمان اكتشاف تا توليد و نيز در زمان اجراي روش‌هاي ازدياد برداشت جهت ارزيابي مخزن از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. عمده‌ترين كاربرد آزمايش‌هاي لايه آزمايي مكرر اندازه‌گيري فشار سازند، تعيين گراديان فشاري، بررسي سطوح تماس سيالات و نفوذپذيري سنگ مخزن، ارزيابي پتانسيل توليد لايه‌هاي مختلف مخزن، نمونه‌گيري و آناليز سيال سازندي و مشخص کردن استراتژي تکميل چاه‌ها مي‌باشد.