گزارش عملكرد معاونت برنامه‌ريزي و تلفيق طرح‌ها و برنامه‌ها در سال ۱۳۹٦

۱۴:۳۳ - يكشنبه ١٧ تير ۱۳۹٧
معاونت برنامه ريزي و تلفيق طرح ها و برنامه ها منتشر كرد؛

گزارش عملكرد معاونت برنامه‌ريزي و تلفيق طرح‌ها و برنامه‌ها در سال ۱۳۹٦


چاپنسخه چاپی


گزارش اهم فعاليتهاي انجام شده معاونت برنامه‌ريزي و تلفيق طرحها و برنامه‌هاي مديريت برنامه ريزي تلفيقي شرکت ملي نفت ايران در سال ۹٦ منتشر شد.

به گزارش معاونت برنامه‌ريزي و تلفيق طرحها و برنامه‌ها، ماموريت اصلي اين معاونت، انجام برنامه ريزي‌ كلان كمي و كيفي در قالب برنامه‌هاي كوتاه‌مدت، ميان‌مدت و بلندمدت و در چارچوب راهبردها و سياست‌هاي وزارت نفت و شركت ملي نفت ايران مي باشد كه اين مهم با همكاري ادارات وزارت نفت و شركت ملي نفت ايران صورت مي‌پذيرد. در اين راستا فعاليت‌هاي زيادي در خصوص بررسي، برنامه‌ريزي و چگونگي تلفيق طرحها و برنامه‌هاي شركت‌هاي تابعه شركت ملي نفت ايران و همچنين هماهنگي‌هاي لازم براي انتقال و صادرات نفت، گاز و محصولات نفتي و گازي، جهت تحقق اهداف و انتظارات مصوب و مدون انجام مي‌شود.

اين معاونت در ادامه به تشريح عملکرد خود در سال ۹٦ پرداخت و ضمن اشاره به عمده فعاليت‌هاي انجام شده، اعلام كرد: در اين معاونت برنامه‌هاي كوتاه مدت (سال ۱۳۹٧) و ميان مدت (برنامه پنجساله ششم توسعه) توليد، توزيع و تزريق و عمليات حفاري شركت ملي نفت ايران و همچنين برنامه بلندمدت (برنامه ده‌‌ساله) توليد، توزيع و تزريق اين شركت، اهداف كمي جهت تدوين بودجه شركت ملي نفت ايران در سال ۱۳۹٧، الحاقيه برنامه ششم توسعه با روش تأمين منابع مالي از طريق قراردادهاي IPC/EPCF/EPDF و برنامه‌هاي تلفيقي شركت‌هاي تابعه در همكاري و هماهنگي متقابل با يكديگر تدوين و به مراجع ذي صلاح ارايه شده است.

همچنين تهيه، تدوين و ارائه گزارشات ماهيانه توليد، توزيع و تزريق شركت ملي نفت ايران و گزارش عملكرد عمليات حفاري در سال ۹٦، گزارش هاي عملكرد شركت ملي نفت ايران (براي مجمع عمومي صاحبان سهام اين شركت) و شركت‌هاي تابعه (براي مراجع ذيصلاح در دولت تدبير و اميد) در سال ٩۵، گزارش نهايي عملكرد توليد، توزيع و تزريق سال ٩۵ شركت ملي نفت پس از رفع مغايرتهاي آماري موجود و در نهايت گزارش عملكرد شركت ملي نفت ايران (براي مجمع عمومي صاحبان سهام اين شركت) در سال ٩۴ پس از اعمال نكات حسابرسي و گزارش تراز حامل‌هاي انرژي در شركت ملي نفت ايران جهت درج در ترازنامه هيدروكربوري كشور از ديگر اقدامات اين معاونت در سال گذشته به شمار مي رود.

بررسي امکان تأمين و تخصيص خوراک به پالايشگاه‌هاي نفتي، گازي و ميعانات گازي و واحدهاي پتروشيمي و انجام هماهنگي و برنامه ريزي لازم جهت تأمين خوراك واحدهاي پائين دستي در چارچوب برنامه‌هاي توليد محصولات شركت ملي نفت ايران، بررسي درخواست شركت‌هاي خصوصي متقاضي خوراك جهت اجراي طرح و پروژه‌هاي صنعتي در كشور بر اساس سياست‌ها و برنامه‌هاي توليد / توسعه و تخصيص شركت ملي نفت ايران در راستاي جذب سرمايه‌گذار، برنامه ريزي چگونگي انتقال محصولات توليدي شرکت ملي نفت ايران به مبادي ذيربط براساس طرح‌هاي جامع توسعه ميادين هيدروکربوري، برنامه‌ريزي و هماهنگي جهت تأمين نياز به تزريق گاز در ميادين نفتي، بررسي و برنامه‌ريزي در خصوص نحوه تأمين دکل‌هاي حفاري موردنياز شركت ملي نفت ايران ، همكاري و مشاركت در برنامه‌ريزي تعميرات اساسي تأسيسات و تجهيزات سطح‌الارضي شركت ملي نفت ايران در سال ٩٧ با مديريت نظارت بر توليد نفت و گاز، همكاري با مديريت مهندسي ساختار جهت بررسي ساختار سازماني، همكاري در اجراي طرح‌هاي پژوهشي موسسه مطالعات بين‌المللي انرژي، تهيه جوابيه و گزارشات مربوطه جهت ارائه و يا پاسخ در مجلس شوراي اسلامي، شوراي امنيت ملي، سازمان برنامه و بودجه، ديوان محاسبات، سازمان حسابرسي و ارائه در جلسات برگزار شده با وزير نفت و مديرعامل شركت ملي نفت ايران و ... از ديگر فعاليتهاي صورت گرفته در اين معاونت مي باشد.

پيگيري مستمر طرح هاي «زنجيره توليد، انتقال و صادرات ميدانهاي حوزه غرب کارون و پارس جنوبي» و «راهبردي احداث خط‌ لوله انتقال نفت‌خام گوره - جاسک و پايانه صادراتي جاسک»، راهبري كارگروه هاي «طرح استقرار مديريت خوردگي در شركت ملي نفت ايران»، «بررسي مشكلات و رفع موانع انتقال نفت‌خام فوق سنگين ميادين حوزه غرب كارون به مبادي صادراتي»، «يكسان سازي شرح كار قراردادهاي حفاري و خدمات حفاري (از منظر فني/ حقوقي)»، «بازبيني رويه تأمين كالاي حفاري و مجزا نمودن تأمين كالاي تخصصي و ارائه راهكار براي تهيه آن»، «تهيه فرآيند ارزيابي و رتبه‌بندي خدمات حفاري از منظر كمي و كيفي»، «فني به منظور اجرايي نمودن بهينه‌سازي عمليات حفاري توسط هر دو بخش كارفرمايي و پيمانكاري» و «يكسان سازي آموزش نيروي انساني و اجرايي نمودن حرفه اي گرايي حفاري در دو بخش كارفرمايي و پيمانكاري» و ... و همكاري تنگاتنگ با ساير كارگروه هاي فعال در مديريت برنامه‌ريزي تلفيقي، شركت ملي نفت ايران و وزارت نفت از ديگر موارد درج شده در کارنامه کاري سال ۹٦ معاونت برنامه‌ريزي و تلفيق طرحها و برنامه‌هاي شرکت ملي نفت ايران است.

لازم به ذكر است فعاليت ها و اقدامات فوق الذكر با برگزاري و شرکت در بيش از ٣٠٠ جلسه و نشست رسمي و غيررسمي مرتبط با برنامه‌هاي توليد، توزيع، صادرات، تزريق، حفاري، سرمايه‌گذاري، اعتبارات سرمايه‌اي و بررسي و پيگيري طرح ها، همچنين بازديد از مناطق عملياتي و ارائه گزارش هاي مربوطه در راستاي سياستگذاري و برنامه‌ريزي کلان توليد و توسعه در شرکت ملي نفت ايران و ارائه پيشنهادهاي لازم در حيطه وظايف معاونت جهت رفع مشکلات موجود، تهيه و ارايه بيش از ٧۵ مورد گزارش هاي تحليلي - تخصصي در ارتباط با اهداف، برنامه‌ها، تخصيص، تلفيق طرحها و برنامه‌ها و عملکرد توليد به سازمان هاي داخل و خارج از صنعت نفت و انجام بيش از ٧٠٠ مکاتبه با سازمان ها/ مديريت ها/ شركت ها/ ادارات تابعه وزارت نفت و شرکت ملي نفت ايران، هماهنگي و پيگيري تنظيم دستورالعمل، فرآيند و ساختار سازماني ژئومكانيك براي شركت‌هاي تابعه شركت ملي نفت ايران صورت پذيرفته است.

گفتني است علاوه بر موارد يادشده، جهت حفظ و ارتقاي توان علمي و انگيزش كارمندان بعنوان يكي از سرمايه هاي ارزشمند اين مديريت، سمينارهاي علمي برگزار و امكان شركت در دوره هاي آموزشي سودمند با بكارگيري سامانه آموزشي آرمان نيز محقق گرديد. همچنين در راستاي انتقال تجربه و دانش تخصصي به كاركنان جديد و كارآموزان جذب شده از ساير بخش‌هاي شركت ملي نفت ايران، فعاليت‌هاي موثري صورت پذيرفت و در راستاي برنامه ريزي و سازماندهي نيروي انساني اين معاونت نيز، سيستم نوين ارزشيابي عملكرد كاركنان به كار گرفته شد.

اين معاونت در پايان افزود: كارشناسان اين معاونت در زمينه تهيه و ارائه مقالات، اخبار و گزارش هاي متنوع به سايت مديريت برنامه‌ريزي تلفيقي، بروزرساني بانك اطلاعاتي توليد، توزيع و تزريق و تهيه متون سخنراني مسئولين عالي رتبه و مديران ارشد شركت ملي نفت ايران و وزارت نفت فعاليت‌هاي قابل ملاحظه اي داشتند.