نگاهي به اهم فعاليت‏هاي معاونت منابع هيدروكربوري مديريت برنامه‌ريزي تلفيقي در سال ٩٦

۱۴:١٦ - شنبه ١٦ تير ۱۳۹٧

نگاهي به اهم فعاليت‏هاي معاونت منابع هيدروكربوري مديريت برنامه ريزي تلفيقي در سال ٩٦چاپنسخه چاپی


معاونت منابع هيدروكربوري به عنوان بازوي فني مديريت برنامه‌ريزي تلفيقي همواره سهم عمده‌اي در هماهنگي و نظارت بر توسعه ميادين نفتي و گازي كشور و بهره‌برداري بهينه از آنها برعهده داشته است. در اين راستا همواره صيانت از منافع كلان ملي در كنار حمايت از شركت‏هاي توليدي تابعه شركت ملي نفت ايران سرفصل فعاليت‏هاي اين معاونت بوده است.

در سال ۱۳٩٦ نيز اين معاونت به همت كارشناسان خود، وظايف محوّله را به خوبي به انجام رسانيده كه از اهمّ فعاليت‌هاي آن مي توان به موارد ذيل اشاره کرد:

 • تهيه گزارش بسته سرمايه‏گذاري طرح/‏پروژه‏ هاي مربوط به ميادين گازي شركت نفت مناطق مركزي ايران شامل: توصيف و توليد زودهنگام ميادين خارتنگ، گردان، مدار و پازن، احداث مركز تفكيك و ايستگاه تقويت فشار و لرزه‏ نگاري سه بعدي سرخون، احداث ايستگاه تقويت فشار هما، احداث ايستگاه تقويت فشار وراوي، احداث مركز تفكيك تابناك، طرح بازآرايي ايستگاه تقويت فشار موجود ميدان نار، توسعه ميادين دي، سفيدزاخور، هالگان و سفيدباغون، توسعه فاز دوم ميدان آغار و پالايشگاه فراشبند واحداث ايستگاه تقويت فشار كنگان
 • تهيه گزارش هايي در خصوص «بررسي و امكان‌سنجي تأمين گاز و آب مورد نياز جهت تزريق در ميادين نفتي»، «پيشنهاد جهت انتقال گاز فاز ۱۱ و ميدان كيش به تاسيسات پارس‌جنوبي»، «بررسي سيستم انتقال نفت موجود و موردنياز با احتساب قراردادهاي جديد بالادستي توسعه ميادين نفتي» و «تعيين مشخصات آب تزريقي به ميادين نفتي و شاخص كدورت» و ارايه به وزير نفت
 • مشاركت در تدوين متن قراردادهاي بالادستي شركت ملي نفت ايران
 • شركت در جلسات JWG مربوط به ميادين در حال مذاكره در قالب قراردادهاي بالادستي و بررسي نتايج نهايي مطالعات شركت‌هاي مربوطه جهت طرح در كميته مشاورين مديريت مخازن از قبيل ميدان كيش، ميدان اسفنديار، ميدان آذر، ميادين گلشن و فردوسي، ميدان گازي سلمان، يادآوران، ياران، سوسنگرد، بندكرخه، سهراب، سپهر و جفير
 • تهيه گزارش هاي مربوط به برگزاري جلسات كميته مشاورين مخازن براي طرح توسعه ميادين نفت‌سفيد، منصوري، آب‌تيمور، چنگوله، سهراب، سومار، چشمه‌خوش، دهلران، کرنج، آبان، پايدارغرب، بندکرخه، جفير، سپهر، گلشن، فردوسي، ياران و لايه نفتي پارس جنوبي
 • ارسال اطلاعات، تهيه گزارش و فايل ارائه از مطالعات نهايي ميادين در حال مذاكره در قالب قراردادهاي بالادستي به شوراي عالي مخازن پس از طرح در كميته مشاورين مديريت مخازن
 • تهيه گزارش هاي «طرح توسعه فاز دوم ميدان گازي تنگ‌بيجار»، «تعيين تكليف گازهاي همراه ميادين سروستان و سعادت‌آباد»، «طرح اتصال پالايشگاه فازهاي ١٠-٩ به خط لوله سيري - عسلويه»، «توافقنامه خدمات فني (TSA) طرح توسعه فاز ۱۱»، «طرح بازآرايي ايستگاه تقويت فشار نار»، «اجاره يك دستگاه دكل حفاري دريايي مورب براي سكوهاي ميدان ابوذر»، «تعمير 5 حلقه چاه مشكل‌دار ميدان پارس جنوبي»، «طرح ساماندهي اخذ اطلاعات ميادين شركت ملي نفت ايران» و «اصلاح اعتبار پروژه طراحي، خريد، ساخت، حمل و نصب سكوي S1 در ميدان سلمان» جهت طرح و اخذ مصوبه هيأت مديره شركت ملي نفت ايران
 • جمع‌آوري اطلاعات آمار ذخاير شركت هاي تابعه و تهيه كتابچه آمار ذخاير شركت ملي نفت ايران
 • نظارت و پيگيري موارد مطروحه در ابلاغيه وزير نفت در خصوص «طرح بازسازي و نوسازي تأسيسات سطح‌الارضي مناطق نفتخيز جنوب»
 • نظارت بر مطالعه يكپارچه افق‌هاي مخزني دشت آبادان
 • پيگيري موارد مربوط به ابلاغيه وزير نفت در خصوص مطالعات ميادين؛ شامل پيگيري شرح كار مطالعات ميادين از شركتهاي تابعه‌، پيگيري مهندسي ساختار، پيگيري موضوع انجام مناقصه، نهايي‌سازي فلوچارت فرآيند انجام مناقصه، تهيه نامه شرح خدمات ميادين شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب و شركت فلات قاره ايران جهت طرح در هيات مديره شركت ملي نفت ايران، تهيه گزارش توجيهي مطالعات مناطق نفتخيز جهت ارائه به وزير نفت، تشكيل كميته راهبري مطالعات مخازن، پيگيري ليست مشاورين واجد شرايط انجام مطالعات مخازن و گزارش مقايسه‌اي مطالعه ميادين كنگان و خانگيران
 • بروزرساني اطلاعات شناسنامه‌اي بخش خارجي ساختارها و ميادين مشترك و پاسخ به نامه‌هاي ارسالي در اين خصوص و همچنين اخذ مصوبات هيات مديره شركت ملي نفت ايران به منظور خريد اطلاعات ميادين ساير كشورها
 • مطالعات ميزان محتمل ذخيره هيدروكربوري و امكان‌سنجي فني/ اقتصادي/ حفاري، توسعه و توليد ميدان نفتي سردار جنگل و شركت در جلسات بررسي فني و اقتصادي موضوع تعمير سكوي نيمه شناور اميركبير
 • راه‌اندازي سامانه اطلاعات بالا‌دستي وتغذيه اطلاعات در اين سامانه
 • بررسي شرح نيازهاي «احداث مخازن آب در تأسيسات بينك، چند راهه جديد گناوه، تلمبه‌خانه گوره، واحد بهره‌برداري گچساران ۱ و كلاستر بينك» و «مطالعه فرازآوري مصنوعي رگ‌سفيد و بهينه‌سازي ايستگاه تقويت‌فشار رگ‌سفيد-۲»، «خريد يك دستگاه دكل هيدروليكي چاه‌پيمايي منطقه لاوان» و «نوسازي و ارتقاء سامانه ESD-F&G سكوي نفتي سلمان» و تهيه گزارش جهت طرح و اخذ مصوبه در هيات بررسي و تصويب پروژه‌هاي شركت ملي نفت ايران
 • بررسي و ارائه گزارش در خصوص طرح توسعه ميدان گازي بلال، فاز دوم طرح توسعه ميدان نفتي منصوري - مخزن آسماري، تبيين نحوه توسعه ميادين فرزاد الف و ب، تعيين تكليف مطالعه جامع ميدان گازي پارس‌جنوبي، تعيين تكليف خط لوله گاز ترش ٣۲ اينچ سيري - عسلويه، جابجايي واحد نمك-زدايي سركان و ماله‌كوه، فرآورش نفت نمكي ميدان آذر، رفع موانع و چالش‌هاي فرآورش نفت توليدي از ميدان ياران، احداث واحد نمك زدايي و سيستم دفع پساب جديد چشمه‌خوش، پروپوزال مطالعه پژوهشي ميدان آزادگان، مطالعات فرازآوري مصنوعي ميادين رگ‌سفيد/ابوذر و درود، مطالعه جامع حوزه رسوبي و چينه نگاري سكانسي سازندهاي فراقان، زاكين و سرچاهان در ميدان گازي پارس جنوبي و انطباق آن با ميادين مجاور، پروژه شيل هاي گازي خليج فارس، فعاليت هاي اكتشافي و ژئوفيزيكي در نواحي خزر و دشت گرگان، طرح‌هاي توسعه مخزن خامي ميادين مارون، اهواز و پازنان، مختصات جديد ناحيه قراردادي ميادين دهلران/اروند/سهراب و چنگوله، هزينه‌هاي عمليات بهره‌برداري (بالادستي/پايين‌دستي) ميدان آزادگان شمالي، نحوه انتقال گاز ميادين كيش و بلال به تاسيسات ميدان پارس‌جنوبي و نحوه تأمين خوراك كارخانه ايران ال ان جي و تاسيسات اتان‌زدايي فاز ١۲ ...
 • بررسي آماري وضعيت تاريخچه توليد و تاريخچه تثبيت يا افزايش توليد ناشي از حفاري، تعمير و ترميم چاه‌هاي كليه ميادين شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب و ارائه پيش‌بيني كاهش توليد ناشي از عدم انجام فعاليت‌هاي فوق‌الذكر براي كليه ميادين در قالب پروژه بودجه‌ريزي ميدان محور مبتني بر توليد
 • پيگيري روند پيشرفت و نظارت بر پروژه‌هاي موسسه مطالعات انرژي با عناوين «مطالعات راهبردي و آسيب‌شناسي و تحليل‌كارايي پروژه‌هاي جاري تزريق آب و گاز در ميادين هيدروكربوري كشور»، «آسيب‌شناسي و بررسي ميزان بهره‌وري پروژه‌هاي فرازآوري مصنوعي جهت بهينه‌سازي سرمايه‌گذاري دراين حوزه» و «بهينه‌سازي تاسيسات فرآورشي و كاربرد تكنولوژي‌هاي نوين در فرآيندهاي توليد نفت خام سنگين و فوق سنگين»