اجراي پروژه‌هاي مطالعاتي طرح استقرار مديريت خوردگي در شركت ملي نفت ايران

۱۳:۵۳ - چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹٧

اجراي پروژه‌هاي مطالعاتي طرح استقرار مديريت خوردگي در دستوركار شركت ملي نفت ايرانچاپنسخه چاپی


هيأت مديره شركت ملي نفت ايران، پروژه هاي مطالعاتي طرح استقرار مديريت خوردگي در شركت ملي نفت ايران را تصويب كرد.

به گزارش معاونت برنامه‌ريزي و تلفيق طرحها و برنامه‌ها، پروژه‌هاي مطالعاتي طرح استقرار مديريت خوردگي در شركت ملي نفت ايران در دستوركار قرار گرفته و اجراي آن از روزهاي آينده آغاز مي شود.

اين معاونت در ادامه افزود: ٦ طرح مطالعاتي استقرار مديريت خوردگي در شركت ملي نفت توسط هيأت مديره شركت ملي نفت ايران مورد تصويب قرار گرفت كه از اين بين، ٣ طرح آن در اولويت اجرايي قرار دارد. اين ٣ طرح كه طرح‌هاي مطالعاتي ارتقاي كيفيت ١) سيستم هاي حفاظت كاتدي، ۲) رنگ و پوشش، ٣) استفاده از بازدارنده هاي خوردگي، در بخش هاي خشكي و دريايي صنايع بالادستي نفت و گاز مي باشد، به ترتيب توسط شركت هاي نفت مناطق مركزي ايران، نفت و گاز اروندان و نفت فلات قاره ايران با نظارت كارگروه طرح استقرار مديريت خوردگي انجام خواهد شد.

بر اساس اين گزارش، تدوين شاخص هاي كليدي عملكرد براي ارتقاي سطح كيفي حفاظت از تأسيسات شركت ملي نفت از مهمترين اهداف اين طرح ها بيان شده است.

همچنين هادي ابراهيم فتح‌آبادي، نماينده شركت ملي نفت ايران در كميته مديريت خوردگي وزارت نفت و رئيس كارگروه طرح استقرار مديريت خوردگي در شركت ملي نفت ايران در خصوص خودارزيابي طرح استقرار مديريت خوردگي گفت: مرحله خودارزيابي اين طرح در ابتداي سال جاري انجام و نتايج آن به معاونت پژوهش و مهندسي وزارت نفت اعلام گرديد.

وي در پايان افزود: چشم‌انداز، خط‌مشي، اهداف كلان و برنامه‌هاي اجرايي اين طرح نيز در سالي كه گذشت(۱۳۹٦)، تدوين گرديد.

لازم به ذكر است با توجه به قدمت تأسيسات نفت و گاز شركت ملي نفت ايران و هزينه‌هاي هنگفت خوردگي در اين تأسيسات و همچنين ضرورت پايداري توليد سيالات هيدروكربوري، موضوع تعمير و نگهداشت، بازرسي فني و كنترل خوردگي از اهميت ويژه‌اي برخوردار مي‌باشد. در اين راستا و بر اساس ابلاغ سند راهبردي مديريت خوردگي صنعت نفت از سوي معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري وزارت نفت، استقرار مديريت خوردگي در شركت ملي نفت ايران در دستور كار قرار گرفته است.