نگهداشت و افزايش توان توليد نفت در چارچوب قراردادي EPD/EPC با تامين مالي

۹:۴۵ - سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹٧

اجراي طرح «نگهداشت و افزايش توان توليد نفت در چارچوب قراردادي EPD/EPC با تامين مالي» توسط شركت ملي نفت ايرانچاپنسخه چاپی


٣۴ بسته كاري با سرمايه گذاري تقريبي ٦ ميليارد دلار با تكيه بر توان مالي و اجرايي ايراني جهت افزايش توليد نفت از چاه هاي ۲٩ ميدان و مخزن نفتي اجرايي مي گردد.

معاونت بررسي، امكان‌سنجي اقتصادي و مالي طرح‌ها اعلام كرد: در راستاي پي گيري سياست هاي اقتصاد مقاومتي و در سال حمايت از كالاي ايراني، طرح «نگهداشت و افزايش ميزان توليد نفت در چارچوب قراردادي EPD/EPC با تامين مالي» كه با نظر وزير نفت و هماهنگي ساير بخش هاي وزارت نفت و شركت ملي نفت ايران توسط مديريت برنامه ريزي تلفيقي تنظيم شده بود، پس از اخذ مصوبه هيات مديره شركت ملي نفت ايران به سازمان برنامه و بودجه كشور ارسال و به تصويب شوراي اقتصاد رسيد.

به گزارش اين معاونت؛ افزايش توليد نفت به ميزان حداكثر ٣٩٠ هزار بشكه در روز از چاه هاي ۲٩ ميدان/مخزن نفتي دريا و خشكي با سرمايه گذاري معادل تقريبي ٦ ميليارد دلار از اهداف اين طرح مي باشد. سرمايه مورد نياز اجراي ٣۴ بسته سرمايه گذاري اين طرح نيز از محل آورده پيمانكار و ساير منابع اعتباري ارزي و ريالي طي ۲ سال اجرا، تامين و بازپرداخت تعهدات آن از محل ۵٠ درصد افزايش توليد نفت ميادين در سررسيد مقرر انجام مي شود.

گفتني است طرح مذكور به منظور تامين منابع مالي مطمئن در پروژه هاي افزايش و نگهداشت توان توليد نفت و جلوگيري از افت توليد طي سالهاي آتي برنامه ريزي شده و اجراي آن مي تواند تاثير بسزايي بر رونق اقتصادي و بهبود فضاي كسب و كار منطقه، ايجاد اشتغال و استفاده از كالا و خدمات ايراني بگذارد. در حال حاضر بررسي اسناد مناقصه ميادين توسط مشاور طرح در دست اقدام مي باشد و برگزاري مناقصه و انتخاب پيمانكاران اجرايي براي مياديني كه اسناد آن تاييد شده، بزودي توسط شركت هاي بهره بردار آغاز مي گردد.