جلسه كميته مشاورين مديريت مخازن ميدان دارخوين

١١:۳۳ - سه شنبه ١۸ ارديبهشت ۱۳۹٧

جلسه كميته مشاورين مديريت مخازن ميدان دارخوين برگزار گرديدچاپنسخه چاپی
يكصد و پنجاه و سومين جلسه كميته مشاورين مديريت مخازن با هدف بررسي طرح توسعه ميدان دراخوين برگزار شد.

معاونت بررسي طرح‌هاي منابع هيدوركربوري (نفت و گاز) اعلام كرد: جلسه طرح توسعه ميدان دارخوين با حضور مدير برنامه‌ريزي تلفيقي شركت ملي نفت ايران، معاون بررسي طرح‌هاي منابع هيدروكربوري، اعضاي كميته مشاورين مديريت مخازن و كارشناسان ذيربط، ارديبهشت ماه سال جاري برگزار گرديد.

به گزارش اين معاونت در اين جلسه، طرح‌هاي توسعه ارايه شده توسط شركت‌هاي متقاضي توسعه مورد ارزيابي قرار گرفت و در خصوص برنامه پيشنهادي اين شركت‌ها جهت توصيف و توسعه ميدان دارخوين، تبادل نظر صورت گرفت.

لازم به توضيح است ميدان نفتی دارخوين در ۴٠ کيلومتری شمال شهر خرمشهر و در محدوده دشت آبادان واقع شده است.