دكتر كريم زبيدي: مطالعه اویک به کمیته مشاورین مخازن شرکت ملی نفت ایران ارائه نشد

١۴:۲۲ - شنبه ١ ارديبهشت ۱۳۹٧

مطالعه اویک به کمیته مشاورین مخازن شرکت ملی نفت ایران ارائه نشدچاپنسخه چاپیرئیس کمیته مشاورین مخازن شرکت ملی نفت ایران اعلام کرد: مطالعاتی که از میدان‌های سپهر و جفیر به این کمیته ارائه شد، مشتمل بر نتایج مطالعات شرکت های گسترش انرژی پاسارگاد و سرمایه گذاری غدیر بود و این کمیته، پیشنهادی مبنی بر نتایج مطالعات شرکت اویک روی این میدان‌ها دریافت نکرد.

کریم زبیدی در گفت و گو با شانا، در واکنش به برخی خبرها درباره نتایج مطالعات اویک در میدان های سپهر و جفیر اعلام کرد: چنین مطالعه ای به کمیته مشاورین مخازن شرکت ملی نفت ارائه نشده است.

مدیر برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران افزود: در مورد میدان‌های سپهر و جفیر، تنها نتایج مطالعات شرکت های سرمایه گذاری غدیر و گسترش انرژی پاسارگاد به کمیته مشاورین مخازن این شرکت ارائه شد که پس از بررسی های انجام شده در کمیته، شرکت گسترش انرژی پاسارگاد در اولویت قرار گرفت.

بر اساس این گزارش، قرارداد توسعه میدان‌های سپهر و جفیر اواخر سال گذشته، بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت گسترش انرژی پاسارگاد امضا شد و توسعه این دو میدان در قالب قراردادهای جدید نفتی در دستور کار این شرکت اکتشاف و تولید ایرانی قرار گرفت. در این حال، برخی رسانه ها در تشریح نحوه اولویت دهی به شرکت گسترش انرژی پاسارگاد، به نتایج مطالعات شرکت اویک نیز اشاره کرده اند که بر مبنای اعلام مدیر برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران و رئیس کمیته مشاورین مخازن این شرکت، اصلا چنین مطالعه ای به این کمیته ارائه نشده است.


منبع: شانا