جلسه كميته مشاورين مديريت مخازن ميادين سپهر و جفير

١١:۵۵ - يكشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹٦

جلسه كميته مشاورين مديريت مخازن ميادين سپهر و جفير برگزار گرديد


چاپنسخه چاپی
يكصد و پنجاهمين جلسه كميته مشاورين مديريت مخازن با هدف بررسي طرح هاي توسعه ميادين سپهر و جفير برگزار شد.

معاونت بررسي طرح‌هاي منابع هيدروكربوري (نفت و گاز) اعلام كرد: جلسه طرح‌ توسعه ميادين سپهر و جفير با حضور مدير برنامه‌ريزي تلفيقي، معاون بررسي طرح‌هاي منابع هيدروكربوري، اعضاي كارگروه مذاكره‌كننده، اعضاي كميته مشاورين مخازن و كارشناسان ذي ربط، بهمن ‏ماه سال جاري برگزار گرديد.

به گزارش اين معاونت در جلسه اخير كميته مشاورين مديريت مخازن، طرح توسعه ميادين سپهر و جفير، ارايه شده توسط شرکت هاي گسترش انرژي پاسارگاد و سرمايه‌گذاري غدير مورد ارزيابي قرار گرفت و در خصوص برنامه هاي پيشنهادي اين دو شركت‏ جهت توصيف و توسعه ميادين ياد شده تبادل نظر شد.

گفتني است ميادين سپهر و جفير در شمال شرقي دشت آزادگان و به فاصله ۵٠ تا ٦٠ كيلومتري جنوب غربي شهر اهواز قرار دارند. همچنين ميدان نفتي سپهر در سال ١٣٩١ با حفاري چاه سپهر-١ و ميدان جفير در سال ١٣۵۵ با حفاري چاه جفير-١ كشف گرديد.