جلسه كميته مشاورين مديريت مخازن ميدان بندكرخه

١١:۲۵ - يكشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹٦

جلسه كميته مشاورين مديريت مخازن ميدان بندكرخه برگزار گرديد


چاپنسخه چاپی
نتايج مطالعات شركت اتريشي OMV بر روي ميدان بند كرخه در يكصد و چهل و نهمين جلسه كميته مشاورين مديريت مخازن شركت ملي نفت ايران بررسي شد.

معاونت بررسي طرح‌هاي منابع هيدوركربوري(نفت و گاز) اعلام كرد: جلسه طرح توسعه ميدان بندكرخه با حضور مدير برنامه‌ريزي تلفيقي، معاون بررسي طرح‌هاي منابع هيدروكربوري، اعضاي كارگروه مذاكره‌كننده، اعضاي كميته مشاورين مخازن به همراه كارشناسان مربوطه، بهمن‏ ماه سال جاري برگزار گرديد.

به گزارش اين معاونت در اين جلسه، طرح توسعه ارايه شده توسط شركت اتريشي OMV مورد ارزيابي قرار گرفت و در خصوص برنامه پيشنهادي اين شركت جهت توصيف و توسعه ميادين مذكور تبادل نظر گرديد.

لازم به ذكر است ميدان نفتي بند كرخه، در جنوب غرب ايران و شمال غربي ميدان اهواز قرار دارد. ساختمان ميدان بندكرخه تاقديسي بوده و روند گستردگی آن شمال غرب - جنوب شرق و به ابعاد طولی ٣۵ كيلومتر و عرض ۵ کيلومتر است. وجود پتانسيل هيدروكربوري در ميدان بندکرخه در سال ۲٠٠۵ توسط شركت OMV محرز گرديده است.