جلسه كميته مشاورين مديريت مخازن ميادين پايدارغرب و آبان

١۴:١۵ - دوشنبه ۲٣ بهمن ۱۳۹٦

جلسه كميته مشاورين مديريت مخازن ميادين پايدارغرب و آبان برگزار گرديد


چاپنسخه چاپی
يكصد و چهل و هشتمين جلسه كميته مشاورين مديريت مخازن با هدف بررسي طرح هاي مطالعاتي دو شركت روسي و اتريشي براي توسعه ميادين آبان و پايدارغرب برگزار شد.

معاونت بررسي طرح‌هاي منابع هيدروكربوري (نفت و گاز) اعلام كرد: جلسه طرح‌ توسعه ميدان پايدار غرب با حضور مدير برنامه‌ريزي تلفيقي شركت ملي نفت ايران، معاون بررسي طرح‌هاي منابع هيدروكربوري (نفت و گاز)، اعضاي كميته مشاورين مخازن و كارشناسان مختلف، بهمن ‏ماه سال جاري برگزار گرديد.

به گزارش اين معاونت در اين جلسه، طرح توسعه ارايه شده توسط شركت اتريشي OMV براي ميدان پايدارغرب و شركت روسي Zarubezhneft براي ميادين آبان و پايدارغرب مورد ارزيابي قرار گرفت و در خصوص برنامه پيشنهادي اين دو شركت‏ جهت توصيف و توسعه ميادين مذكور تبادل نظر گرديد.

گفتني است ميدان پايدارغرب، ميداني مشترك در غرب ايران مي باشد كه در سال ١٣۵٩ كشف گرديد. اين ميدان در ١۵٠ كيلومتري شمال غرب اهواز قرار گرفته و ميدان مشترك با آن در كشور عراق، جبل فوقي نام دارد. همچنين ميدان آبان در ناحيه دزفول شمالي، در ۲۲٠ كيلومتري جنوب كرمانشاه و ٣٠ كيلومتري شرق ميدان دهلران قرار دارد.