بررسي نحوه تامين اعتبار و اجراي پروژه‌هاي تكميلي صادرات نفت خام غرب كارون در منطقه بهرگان

١۲:۵۵ - شنبه ١۴ بهمن ۱۳۹٦

نحوه تامين اعتبار و اجراي پروژه‌هاي تكميلي صادرات نفت خام غرب كارون در منطقه بهرگان بررسي شد


چاپنسخه چاپینحوه اجرا و فرآيند تأييد و پرداخت صورت وضعيت‌هاي پروژه‌هاي تكميلي صادرات نفت خام غرب كارون با تنظيم تفاهم نامه اي در چارچوب قرارداد صبا اروند انجام مي شود.

معاونت بررسي، امكان‌سنجي اقتصادي و مالي طرح‌ها اعلام كرد: در راستاي پيگيري سياست هاي اقتصاد مقاومتي، نحوه تأمين اعتبار و اجراي پروژه‌هاي تكميلي صادرات نفت خام غرب كارون در منطقه بهرگان طي جلسات كارشناسي با حضور نمايندگاني از مديريت برنامه ريزي تلفيقي، شركت مهندسي و توسعه نفت، شركت نفت فلات قاره ايران و مديريت هاي امور حقوقي و امور مالي بررسي شد.

به گزارش اين معاونت؛ پروژه‌هاي تكميلي صادرات نفت خام غرب كارون در منطقه بهرگان به عنوان بخشي از طرح يكپارچه توسعه ميادين نفتي غرب كارون شامل احداث خط لوله ٣٦ اينچ و SBM جديد و ساير پروژه‌هاي مربوطه به منظور صادرات نفت خام به ميزان ۲۸٠ هزار بشكه در روز از منطقه بهرگان تعريف شده و تأمين اعتبار آن از محل تسهيلات بند (ق) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ كشور تعيين گرديده و بخشي از پروژه‌هاي تكميلي شامل مطالعات اوليه، تهيه اسناد مناقصه و خريد كالاي پروژه توسط شركت نفت فلات قاره ايران آغاز شده است.

همچنين مقرر گرديد؛ تفاهم نامه‌اي بين مديران عامل شركت نفت فلات قاره ايران و شركت مهندسي و توسعه نفت در چارچوب قرارداد صبا اروند (SPV) در خصوص نحوه اجرا و فرآيند تأييد و پرداخت صورت وضعيت‌ها تنظيم گردد تا در اجرا ملاك عمل قرار گيرد.

گفتني است در قرارداد تامين مالي با شركت SPV، كليه صورت وضعيت‌ها براي پرداخت بايد به تأييد مدير عامل و مدير امور مالي شركت مهندسي و توسعه نفت برسد. همچنين پروژه‌هاي تكميلي صادرات نفت خام غرب كارون در منطقه بهرگان يكي از نقاط پاياني زنجيره توليد و صادرات نفت خام ميادين مشترك غرب كارون است كه تسريع در اجراي آن در اولويت شركت ملي نفت ايران مي باشد.