جلسه كميته مشاورين مديريت مخازن ميدان دهلران

١١:۴۴ - سه شنبه ۳ بهمن ۱۳۹٦

جلسه كميته مشاورين مديريت مخازن ميدان دهلران برگزار گرديد


چاپنسخه چاپی

يكصد و چهل و ششمين جلسه كميته مشاورين مديريت مخازن با هدف بررسي طرح توسعه ميدان دهلران برگزار شد.

معاونت بررسي طرح‌هاي منابع هيدروكربوري (نفت و گاز) اعلام كرد: جلسه بررسي طرح‌ توسعه ميدان دهلران با حضور مدير برنامه‌ريزي تلفيقي، معاون بررسي طرح‌هاي منابع هيدروكربوري، اعضاي كميته مشاورين مخازن و كارشناسان مربوطه، دي ماه سال جاري برگزار گرديد.

به گزارش اين معاونت در اين جلسه، طرح توسعه ميدان دهلران ارايه شده توسط شركت آلماني Wintershall مورد ارزيابي قرار گرفت و در خصوص برنامه پيشنهادي اين شركت جهت توصيف و توسعه ميدان دهلران تبادل نظر گرديد.

ميدان دهلران ميداني مشترك در جنوب‌غربي ايران مي‌باشد كه در سال ١٩٧۲ كشف گرديد. اين ميدان با روند شمال غرب - جنوب‌شرق تا ميدان ابوغريب در کشور عراق امتداد دارد. ميدان دهلران كه در جنوب‌غربي لرستان، ۲۲ کيلومتري جنوب‌غربي شهر دهلران، ۲۲٠ کيلومتري شمال غرب اهواز و در اطراف ميادين آبان، دانان و چنگوله و تاقديس هاي سياه کوه و اناران قرار دارد، داراي داده‌هاي لرزه‌اي ٣ بعدي مي‌باشد.

گفتني است برنامه اوليه شركت Wintershall نيز نيل به هدف توليدي شركت ملي نفت ايران و حفظ آن است.