صندوق انرژي

١۵:٠۵ - چهارشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۲

اختصاص كليه منابع ارزي مصوب صندوق انرژي به تامين مالي طرح ها در سال ۱۳۹۲اختصاص يافتچاپنسخه چاپیمعاونت بررسي ،امكان سنجي اقتصادي ومالي طرح هاي مديريت برنامه ريزي تلفيقي اعلام نمود: در سال ۱۳۹۲ حدود ۵٠٠ ميليون يورو ازمنابع ارزي صندوق انرژي به طرح هاي اولويت دار شركت ملي نفت با محوريت ميادين مشترك نفت وگاز اختصاص يافت.


به گزارش اين معاونت تمام منابع ارزي مصوب از محل صندوق انرژي با پيگيري وتعامل سازنده مابين بانك ملت وشركت ملي نفت ايران تامين وهزينه شده است.


لازم به ذكر است بيش از ۵٠ درصد منابع مزبور در طرح هاي توسعه اي ميدان مشترك گازي پارس جنوبي بويژه در فاز ۱۹ سرمايه گذاري شد وشركت هاي نفت وگاز پارس ونفت فلات قاره ايران بيشترين جذب وعملكرد از محل تسهيلات صندوق انرژي را به خود اختصاص دادند.


گفتني است قرارداد همكاري وتسهيلات صندوق انرژي در سال ۱۳۸٩ في مابين شركت ملي نفت ايران وبانك ملت با اعتباري بالغ بر ٦ ميليارد يورو منعقد شده بود كه باقيمانده آن به ميزان ۵٠٠ ميليون يورو در سال ۱۳۹۲ به طرح هاي اولويت دار تخصيص داده شد. همچنين به دستور وزيرمحترم نفت،اعتباري بالغ بر ۱٠٠ ميليون يورو از تسهيلات اين صندوق براي كمك به تامين مالي طرح هاي توسعه اي پالايشگاه هاي كشور به شركت ملي پالايش وپخش فرآورده هاي نفتي ايران تخصيص داده شد.