خدمات دريايي به نفتكشها

١۲:۵۵ - چهارشنبه ۲١ اسفند ۱۳۹۲

نرخ‌هاي ارائه شده خدمات دريايي از ابتداي سال ١٣٩٣چاپنسخه چاپیمعاونت بررسي، امكان سنجي اقتصادي و مالي طرح‌ها اعلام نمود: به درخواست شركت پايانه‌هاي نفتي ايران درجهت اصلاح و به روزرساني نرخ‌هاي خدمات دريايي و تطبيق آن با نرخ خدمات در ساير موارد مشابه، نرخ خدمات پهلودهي به نفتكش ها از سازمان بنادر و دريانوردي جمهوري اسلامي ايران و شركت ملي نفتكش ايران استعلام گرديد كه براساس پاسخ‌هاي دريافتي و نيز مطالعات، بررسي‌ها و برگزاري جلسات متعدد كارشناسي، نرخ‌هاي خدمات دريايي از ابتداي سال ١٣٩٣ براي نفتكش‌هاي داخلي با افزايش به ميزان ۲٠ درصد و براي نفتكش‌هاي خارجي با افزايش به ميزان ٣٠ درصد نسبت به نرخ‌هاي مصوب سال ١٣۸٧ جهت تصويب در هيأت مديره محترم پيشنهاد گرديد.


لازم به ذكر است شركت پايانه‌هاي نفتي ايران مخير به دريافت حق‌الزحمه خدمات مزبور به ارز و يا معادل ريالي آن براساس نرخ تسعير ارز اعلام شده از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در روز پهلوگيري مي‌باشد.


ضمناً خدمات مزبور در پايانه هاي نفتي خارك، عسلويه، ماهشهر و اسكله اختصاصي پتروشيمي به شناورها، كشتي ها و نفتكش هاي ايراني و خارجي ارائه مي گردد.


همچنين بر مبناي گزارش شركت پايانه‌هاي نفتي ايران، درصد افزايش هزينه‌هاي جاري مديريت و عمليات بخش دريايي در طي سال هاي اخير نسبت به سال ١٣۸٧ روند افزايشي چشمگيري داشته است كه با اعمال نرخ‌هاي ارائه شده، هزينه هاي مديريت و عمليات بخش دريايي در شركت پايانه‌هاي نفتي ايران با درآمدهاي حاصل از خدمات دريايي مزبور پوشش داده خواهد شد و سود مختصري در تراز مالي شركت مزبور ثبت خواهد گرديد .


گفتني است در حال حاضر حدود ٦٠ درصد هزينه‌هاي جاري شركت پايانه‌ها از محل شركت ملي نفت ايران و ۴٠ درصد از محل عوايد و درآمدهاي آن شركت تامين مي شود.