عبداله آقاخاني

١۵:۴۵ - چهارشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۲
تخصيص ۹٠ درصدي اعتبارات به شركت هاي توليدي و توسعه اي؛

نفت و گاز پارس، ركورد دار تخصيص منابع اعتباري در سال ۱۳۹۲ شدچاپنسخه چاپی


رئيس امور برنامه ريزي مالي طرح ها در مديريت برنامه ريزي تلفيقي شركت ملي نفت ايران از اختصاص ۳۳.۳ درصدي تخصيص اعتبار به پروژه هاي ميدان مشترك گازي پارس جنوبي در سال جاري خبر داد.

عبدالله آقاخاني در گفت و گو با خبرنگار پايگاه اطلاع رساني شركت ملي نفت ايران با بيان اينكه بيشترين اعتبارات تخصيص داده شده در سال جاري متعلق به شركت نفت و گاز پارس با ۳۳,۳ درصد تخصيص اعتبار بوده است، افزود: شركت هاي نفت فلات قاره ايران و مناطق نفت خيز جنوب نيز به ترتيب با ٧,۲۵ و ١۴ درصد تخصيص، در رتبه هاي دوم و سوم قرار دارند.


تخصيص ۹٠ درصدي اعتبارات به شركت هاي توليدي و توسعه اي

آقاخاني از تخصيص حدود ۹٠ درصد اعتبارات به شركت هاي توليدي و توسعه اي خبر داد و گفت: حدود ٦ تا ١٠ درصد نيز مربوط به فعاليت هاي تكليفي از جمله طرح هاي بهينه سازي مصرف انرژي، بهداشت و درمان، كمك به عمران مناطق نفت خيز جنوب و پروژه هاي پژوهشي است.

وي افزود: فاصله ميان اين دو تخصيص نيز متعلق به شركت هايي همانند شركت پايانه هاي نفتي ايران، سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس، پژوهشگاه صنعت نفت، دانشگاه صنعت نفت، مديريت توسعه منابع انساني و مديريت امور پشتيباني است.

به گزارش NIOC، معاونت بررسي، امكان سنجي اقتصادي و مالي طرح‌ها در راستاي اهداف كلان و ماموريت هاي مديريت برنامه ريزي تلفيقي شركت ملي نفت ايران، وظايف مرتبط با سرمايه گذاري شامل تدوين برنامه‌هاي كوتاه مدت و ميان مدت سرمايه گذاري، تدوين بودجه‌هاي سرمايه‌اي مورد نياز شركت‌هاي تابعه متناسب با منابع در اختيار و هدايت سرمايه گذاري به سمت طرح‌هاي اولويت دار براساس چشم انداز بلند مدت شركت ملي نفت ايران و همچنين برنامه هاي مصوب، برعهده دارد.


منبع: پايگاه اطلاع رساني شركت ملي نفت ايران