دانشگاه صنعت نفت

۱٠:٠۵ - يكشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۲

بازديد از پروژه هاي سرمايه اي دردست اقدام دانشگاه صنعت نفت

چاپنسخه چاپی


معاون مدير برنامه ريزي تلفيقي در نظارت بر بهينه سازي مصرف انرژي و ارزشيابي طرح ها اعلام نمود: باتوجه به برگزاري دومين جلسه بررسي و پيگيري طرح ها و پروژه هاي سرمايه اي دانشگاه صنعت نفت در تاريخ ۲٧/۹/۹۲ و همچنين بازديد كارشناس اين معاونت از پروژه هاي سرمايه اي در دست اقدام دانشگاه مذكور در تاريخ ۹و۸/۱۱/۹۲، اعتبار اجراي پروژه هاي سرمايه اي دانشگاه صنعت نفت در سال ۱۳۹۲، از مبلغ ۵٠ ميليارد ريال به ٧٠ ميليارد ريال افزايش يافت.

شايان ذكر است مديريت برنامه ريزي تلفيقي، هم اكنون برنامه ريزي لازم براي تامين اعتبار تا سقف ۱٠ ميليارد ريال را در راستاي اجراي ۱۲ پروژه عمراني و خريد تجهيزات آزمايشگاهي دانشگاه مزبور در سال ۱۳۹۳ در دست بررسي و پيگيري دارد.

اسدي در ادامه گفت: تجهيز مراكز آزمايشگاهي و تحقيقاتي اين دانشگاه در دانشكده هاي آبادان و اهواز به لحاظ اهميت رعايت استانداردها و امكانات جهاني، از پروژه هاي اولويت دار اجرايي سال ۱۳۹۳ مي باشد.

گفتني است دانشگاه صنعت نفت استان خوزستان شامل دو دانشكده صنعت نفت آبادان(تاسيس: ۱۳۱۸ ه ش) و اهواز(تاسيس: ۱۳٦۸ ه ش)، بعنوان يكي از برجسته ترين مراكز دانشگاهي و آموزشي كشور در جهت تربيت نيروي انساني متخصص در اين صنعت مي باشد كه بدليل سطح بالاي علمي و فني رشته هاي مرتبط با صنايع بالادستي نفت در سطوح كارشناسي ارشد و دكترا حائز اهميت و مورد توجه شركت ملي نفت ايران است.